Čeština

Jak číst soubory Excel v Javě

Soubory MS Excel se ve velké míře používají k uchovávání tabulkových dat ve formě listů. Často jsou obrovské datové sady také udržovány v souborech aplikace Excel. Proto můžete narazit na scénář, kdy potřebujete číst a načítat data z listů v souboru aplikace Excel. Abychom toho dosáhli, tento článek ukazuje, jak číst soubor Excel v Javě. Ukážeme si, jak programově číst celý soubor Excel nebo pouze jeden list.
listopadu 10, 2021 · 4 min · Usman Aziz