Čeština

Rozpoznejte text pomocí OCR na obrázku z adresy URL pomocí Java

Pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR) můžete převést text z obrázku do upravitelného formátu. Obrázky jako JPG, PNG, TIFF, BMP, GIF atd. se používají všude na internetu a možná budete muset rozpoznat text z online obrázku. Místo ukládání nebo stahování souboru můžete snadno použít odkaz URL na tento obrázek a provést na něm OCR. Následující nadpisy pojednávají o podrobnostech dále.
května 27, 2021 · 3 min · Farhan Raza