Čeština

C# Přidat, odebrat, extrahovat a nahradit obrázky v PDF: Kompletní průvodce

Při programovém generování souborů PDF možná budete muset pracovat s obrázky v C#. Může se jednat o přidání obrázku, odstranění/nahrazení obrázku nebo extrahování obrázků z PDF. Tento článek pokrývá všechny tyto funkce a umožňuje vám je implementovat ve snadno srozumitelných krocích a několika řádcích kódu. Pojďme se tedy podívat, jak pracovat s obrázky v souborech PDF v C#.
ledna 25, 2021 · 4 min · Usman Aziz