Čeština

Přidat a odebrat členy v distribučních seznamech MS Exchange v C#

Při práci s MS Exchange Server z aplikací .NET může být nutné pracovat s distribučními seznamy. V předchozím příspěvku jste viděli, jak vytvořit a načíst distribuční seznamy Exchange. V tomto článku se dozvíte, jak přidávat nebo odebírat členy v distribučních seznamech MS Exchange programově v C# .NET.
dubna 7, 2022 · 3 min · Usman Aziz