Čeština

Přidat, aktualizovat nebo odebrat poznámky ke snímku v PowerPoint PPT v C++

Microsoft PowerPoint vám nabízí možnost přidávat do snímků poznámky. Tyto poznámky mohou být pro přednášejícího užitečné tím, že poskytnou další informace a kontext. Můžete se ocitnout v situacích, kdy budete muset přidat nebo aktualizovat takové poznámky programově v prezentacích PowerPoint. Ve světle toho vás tento článek naučí, jak pracovat s poznámkami v prezentacích PowerPoint programově pomocí C++.
dubna 8, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad