Čeština

Přidat nebo odebrat přílohy v souborech PDF pomocí C++

PDF se stalo masivně používaným formátem souborů kvůli jeho podpoře napříč platformami. Můžete vytvořit PDF například na platformě Windows a poté jej přenést na Mac bez jakýchkoli problémů s kompatibilitou nebo formátováním. Jednou z výkonných funkcí, které PDF podporuje, je přidávání příloh. Do souboru PDF můžete vložit další dokumenty stejně jako přílohy e-mailů. V tomto článku se naučíte, jak programově zacházet s přílohami PDF. Konkrétněji se dozvíte, jak získat, přidat a odstranit přílohy v souborech PDF pomocí C++.
listopadu 2, 2020 · 3 min · Usman Aziz