Čeština

Změna velikosti obrázků programově v C# .NET

Často dostáváme obrázky s velikostí, která nesplňuje naše požadavky, a proto je musíme odpovídajícím způsobem změnit. V tomto článku se dozvíte, jak změnit velikost obrázků pomocí C# z vašich aplikací .NET. Navíc se naučíte, jak explicitně měnit velikost rastrových obrázků a vektorových obrázků.
prosince 20, 2021 · 4 min · Usman Aziz