Čeština

Otočte stránky PDF, text nebo obrázek pomocí C# nebo VB.NET

Pojďme prozkoumat, jak otáčet stránky PDF a jak otáčet text nebo obrázky/obrázky v dokumentu PDF ve vašich aplikacích .NET. Můžete pracovat s Aspose.PDF for .NET API a volat metody a API pomocí jazyků C# nebo VB.NET.
října 18, 2020 · 4 min · Farhan Raza