Čeština

Otočte stránky PDF, text nebo obrázky pomocí C++

Pojďme prozkoumat scénáře související s rotací v dokumentech PDF. Mohou nastat situace, kdy můžete mít obrácený naskenovaný dokument PDF, který potřebujete opravit. Takový dokument můžete opravit otočením stránek dokumentu. Můžete také chtít přidat textové nebo obrazové vodoznaky do dokumentu PDF jejich otočením. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak otáčet stránky PDF, text a obrázky programově pomocí C++.
května 31, 2021 · 4 min · Muhammad Ahmad