Čeština

Hledání textu v DWG Drawing pomocí Java

Soubory DWG jsou výkresy CAD obsahující vektorová obrazová data a metadata zapsaná v binárním kódování. V některých případech použití můžete chtít hledat text v souboru DWG. V souladu s těmito požadavky tento článek popisuje, jak programově vyhledávat text v souboru DWG pomocí Java.
listopadu 7, 2022 · 2 min · Farhan Raza