Čeština

XML Sitemap Validator – ověřte soubor Sitemap XML online

Soubory Sitemap XML jsou skvělým způsobem, jak pomoci vyhledávačům indexovat vaše webové stránky. Jak ale zjistíte, zda je váš soubor Sitemap platný? Pomocí našeho bezplatného validátoru souborů Sitemap XML zkontrolujte chyby a ujistěte se, že váš soubor Sitemap je v dobrém provozním stavu.
května 17, 2023 · 4 min · Muzammil Khan