Čeština

Rozdělit soubor PDF na více souborů pomocí C#

V předchozím článku jste viděli, jak sloučit více souborů PDF do jednoho PDF. Může však nastat případ, kdy potřebujete rozdělit jeden soubor PDF do více souborů. Každou stránku PDF nebo kolekci stránek můžete rozdělit do více PDF. V tomto článku se dozvíte, jak se vyrovnat s takovými scénáři a rozdělit soubor PDF do více souborů PDF pomocí jazyka C#.
listopadu 3, 2020 · 3 min · Usman Aziz