Čeština

Rozdělte soubor PDF pomocí C++

PDF je standardní formát pro sdílení dokumentů přes internet. Jeho globální podpora a konzistentní uspořádání z něj činí ideální volbu pro takové scénáře. Mohou však nastat situace, kdy sdílení celého souboru PDF není ideální nebo vhodnou možností. V takových případech můžete soubor PDF rozdělit podle svých požadavků. Můžete to udělat ručně, ale to se může ukázat jako méně efektivní a časově náročné. Případně můžete dokument PDF rozdělit programově. V tomto článku se dozvíte, jak rozdělit soubory PDF pomocí C++.
března 19, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad