Čeština

Rozdělte text do sloupců v souborech aplikace Excel pomocí C++

Microsoft Excel umožňuje rozdělit text do více sloupců pomocí oddělovačů, jako je mezera, čárka nebo jiné znaky. Tato funkce může být užitečná ve scénářích, jako je převod čárkami oddělených dat exportovaných z databázové tabulky do tabulkové formy. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak rozdělit text do sloupců v souborech Excel pomocí C++.
května 24, 2021 · 3 min · Muhammad Ahmad