Čeština

Převeďte STL na FBX nebo glTF GLB pomocí C#

Soubory STL obsahují 3-rozměrné geometrické informace. Často se používají k modelování 3D objektů nebo počítačově podporované výrobě. Soubor STL můžete převést na FBX nebo GLB (binární glTF) pomocí C#. Další podrobnosti naleznete v následujících nadpisech.
listopadu 2, 2021 · 2 min · Farhan Raza