Čeština

Vytvářejte grafy Sunburst a Treemap v prezentacích PowerPoint pomocí Java

Grafy Sunburst se používají k vizuální reprezentaci hierarchických datových struktur ve formě několika kruhů, kde každý kruh představuje úroveň v hierarchii. Stromová mapa je dalším typem grafu, který představuje hierarchická data pro porovnání proporcí v rámci hierarchie. Aspose.Slides for Java poskytuje snadné způsoby vytváření grafů Sunburst a Treemap v prezentacích PowerPoint v jazyce Java. V poslední verzi jsme tuto funkci rozšířili a nyní spolu s vytvářením grafů Sunburst a Treemap můžete také formátovat datové body.
prosince 28, 2019 · 3 min · Usman Aziz