MPP do Excelu XLSX CSV

Soubory Microsoft Project (MPP) mohou obsahovat úkoly, zdroje, přiřazení a různé další informace související s projektem. Soubory MPP můžete převést do formátu Excel XLSX nebo soubory CSV programově pomocí C#. Další podrobnosti naleznete v následujících částech:

Převaděč souborů MPP do Excelu XLSX nebo CSV – Instalace C# API

Aspose.Tasks for .NET API podporuje vytváření, úpravy nebo manipulaci se soubory Microsoft Project programově v aplikacích založených na .NET. Jednoduše nainstalujte API stažením zdrojových souborů ze sekce New Releases nebo pomocí následujícího instalačního příkazu NuGet s nástrojem Package Manager:

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Převeďte MPP na soubor Excel XLSX programově pomocí C#

Soubor MPP můžete převést na soubor formátu Excel XLSX pomocí následujících kroků:

  1. Přečtěte si vstupní soubor Project MPP.
  2. Inicializujte objekt třídy XlsxOptions.
  3. Uložte výstupní soubor Excel XLSX.

Následující kód vysvětluje, jak převést soubory MPP do formátu Excel XLSX s různými možnostmi programově pomocí C#:

// Přečtěte si vstupní soubor Project MPP
Aspose.Tasks.Project project = new Aspose.Tasks.Project("Project5.mpp");

// Inicializujte objekt třídy XlsxOptions
Aspose.Tasks.Saving.XlsxOptions options = new Aspose.Tasks.Saving.XlsxOptions();
options.PageSize = Aspose.Tasks.Visualization.PageSize.A4;

// Uložit výstupní soubor XLSX
project.Save("Project.xlsx", options);

Převeďte MPP na soubor CSV programově pomocí C#

Soubory CSV se používají k ukládání hodnot oddělených čárkami. Soubor MPP můžete převést na soubor CSV a přitom zadat různé možnosti, jako je oddělovač textu. Spolu s několika vlastnostmi vystavenými třídou CsvSaveOptions můžete podle svých požadavků zadat oddělovač jako čárku, středník, mezeru nebo tabulátor. Pro převod souboru MPP na CSV programově v C# postupujte podle následujících kroků:

  1. Načtěte vstupní soubor MPP pomocí třídy Project.
  2. Inicializujte instanci třídy CsvOptions.
  3. Uložte výstupní soubor CSV.

Níže uvedený kód ukazuje, jak převést soubor MPP na soubor CSV programově pomocí C#:

// Přečtěte si vstupní soubor Project MPP
Aspose.Tasks.Project project = new Aspose.Tasks.Project("Project.mpp");

// Inicializujte instanci třídy CsvOptions
Aspose.Tasks.Saving.CsvOptions options = new Aspose.Tasks.Saving.CsvOptions();
options.TextDelimiter = Aspose.Tasks.Saving.CsvTextDelimiter.Semicolon;

// Uložit výstupní soubor CSV
project.Save("Project.csv", options);

Získejte bezplatnou licenci API

Rozhraní API můžete otestovat v plné kapacitě žádostí o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubor Microsoft Project (MPP) na soubor formátu Excel XLSX nebo CSV programově pomocí C#. Můžete pracovat s různými funkcemi API v aplikacích založených na .NET, kde můžete prozkoumat funkce na Dokumentace. V případě jakýchkoliv obav nás neváhejte kontaktovat na Free Support Forum.

Viz také