Převést MPP do PDF

Soubory Microsoft Project MPP se běžně používají pro správu projektů. Někdy však může být nutné převést soubory MPP do formátu dokumentu PDF pro různé požadavky. Zahrnuje také konverzi na různých platformách a rámcích, jako je C# .NET a Java, a také online konverzi pomocí webového prohlížeče.

Soubory MPP jsou oblíbené pro správu projektů, protože pomáhají efektivně využívat zdroje, jako jsou finance, milníky a časové osy. V určitých případech můžete chtít exportovat soubor MPP do formátu PDF, který se podrobně naučíte v následujících tématech: V tomto článku se budeme zabývat následujícími tématy:

 1. Proč převádět soubor projektu MPP do PDF?
 2. Online převod MPP do PDF – není vyžadován žádný e-mail
 3. Bezplatná online aplikace pro převod MPP do PDF bez registrace
 4. Jak převést Microsoft Project do PDF?
 5. Převést MPP do PDF v C#
 6. Převést MPP do PDF v Javě
 7. Uložit MS Project jako PDF s Ganttovým diagramem nebo na jedné stránce
 8. bezplatná licence Aspose.Tasks
 9. Jak převést soubor MPP – výukové zdroje

Proč převádět soubor projektu MPP do PDF?

Soubory MPP jsou spojeny s aplikací Microsoft Project, která vám umožňuje provádět různé úkoly. Vykreslování MPP do PDF vás však zbaví následujících možných problémů:

 1. Absence podpůrné softwarové aplikace: Vykreslování MPP do PDF vám umožní otevřít obsah souboru téměř v každém systémovém prostředí, protože mnoho aplikací, jako jsou prohlížeče PDF, webové prohlížeče atd., podporuje otevírání a práci s dokumenty PDF ve srovnání s omezenou kompatibilitou soubor MPP.

 2. Neočekávaná selhání s velkými soubory: Při práci s velkými soubory MPP může aplikace někdy selhat a může vyžadovat restart. Zatímco aplikace PDF zřídka selhávají i při práci s většími soubory.

 3. Vylepšené zabezpečení: V dokumentu PDF můžete nastavit různé typy hesel, jako je heslo pro otevření pro zobrazení obsahu souboru a heslo pro oprávnění k omezení úprav obsahu souboru. Tyto přístupy mohou být užitečné pro zachování integrity vašich osobních a důvěrných údajů.

Online převod MPP do PDF – není vyžadován žádný e-mail

Soubory MPP můžeme snadno převést do formátu PDF. Protože MPP je proprietární formát souboru a podrobnosti nejsou přístupné veřejnosti. Někteří netechnickí uživatelé mohou potřebovat pouze provést převod, aniž by se dostali do podrobností o formátu souboru. Takové případy použití jsou řešeny využitím nástroje pro převod poskytovaného společností Aspose, který efektivně zpracovává požadavky na převod MPP do PDF během několika sekund. Nemusíte se ani registrovat pomocí e-mailové adresy. Soubory si můžete stáhnout přímo do svého systému místo toho, abyste je dostávali e-mailem. Kromě toho jsou vaše data u nás zabezpečena, protože jsou po určité době ze serveru smazána.

Bezplatná online aplikace pro převod MPP do PDF bez registrace

Přejděte na bezplatný online převodník MPP na PDF na níže uvedeném odkazu:

https://products.aspose.app/tasks/conversion/mpp-to-pdf

Zdarma online převod MPP do PDF

Jak převést Microsoft Project do PDF?

Aspose.Tasks je robustní API, které vám umožňuje pracovat se soubory Microsoft Project, kde můžete vytvářet, upravovat nebo převádět soubory MPP. Můžete snadno pracovat s řadou oblíbených formátů. Můžete například spravovat směrné plány, náklady, přiřazení zdrojů atd. pomocí několika řádků kódu.

V následujících nadpisech se naučíte pracovat s Aspose.Tasks při vývoji vaší aplikace MPP converter.

Převést MPP do PDF v C#

Soubory MPP můžete převést do formátu PDF pomocí Aspose.Tasks for .NET podle následujících kroků:

 1. Nejprve nakonfigurujte rozhraní API stažením souboru DLL ze sekce downloads nebo spuštěním následujícího instalačního příkazu NuGet v konzole Správce balíčků:
PM> Install-Package Aspose.Tasks
 1. Za druhé načtěte soubor MPP pomocí třídy Project.
 2. Nakonec exportujte soubor MPP do formátu PDF pomocí metody Uložit.

Níže uvedený fragment kódu ukazuje, jak převést soubor projektu MPP do formátu PDF v C#.

// Načíst vstupní soubor projektu (MPP)
Project project = new Project(dataDir + "project.mpp");

// Uložit výstupní soubor PDF
project.Save("SaveProjectAsPDF_out.pdf", SaveFileFormat.PDF);

Převést MPP do PDF v Javě

Soubor MPP můžete také převést do formátu PDF v libovolném operačním systému, kde je nainstalován JDK. Jednoduše nakonfigurujte Aspose.Tasks for Java pomocí následujících specifikací v souboru pom.xml vašeho projektu nebo otevřete soubor JAR ze stránky ke stažení.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
  <version>22.12</version>
</dependency>  

Ukázka kódu níže ukazuje, jak převést soubory MPP do formátu PDF v Javě.

// Přečtěte si vstupní soubor projektu
Project project = new Project("Sample.mpp");

// Uložte projekt jako PDF
project.save("Project.pdf", SaveFileFormat.PDF);

Uložit MS Project jako PDF s Ganttovým diagramem nebo na jedné stránce

MS Project podporuje různé pohledy, jako je ‘Ganttův diagram’, ‘Využití úkolů’, ‘Využití zdrojů’ atd. Můžete zadat libovolné zobrazení podle svých požadavků. Můžete s ním jednoduše pracovat pomocí kolekce Project.Views. Podobně můžete vykreslit soubor MPP na několik jednotlivých stránek PDF, což vám umožní uložit MPP do PDF s jednou stránkou.

Export Microsoft Project do PDF – bezplatná licence Aspose.Tasks

Můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci k hodnocení Aspose.Tasks bez jakéhokoli vodoznaku nebo omezení hodnocení a vytvoření převodníku MPP na PDF podle vašich požadavků.

Jak převést soubor MPP – výukové zdroje

Toto téma můžete dále prozkoumat prozkoumáním následujících zdrojů pro pochopení převodu MPP do PDF.

Závěr

Závěrem lze říci, že můžete pracovat s kterýmkoli z přístupů, které jsme probrali v článku. Můžete například převést MPP do PDF online bez nutnosti registrace nebo vytvořit aplikaci pro převod MPP na PDF v C# nebo Java podle vašich preferencí. Kromě toho můžete přizpůsobit proces převodu a několik vlastností výstupního dokumentu PDF tím, že budete pracovat s různými třídami a vlastnostmi vystavenými rozhraním API. V případě, že potřebujete prodiskutovat jakékoli vaše obavy nebo nejasnosti, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím free support forum.

Viz také