Převést MS Project MPP do formátu XAML pomocí C#

Extensible Application Markup Language (XAML) je jednoduchý a deklarativní jazyk založený na XML, který pro své soubory používá formát .xaml. V XAML můžete vytvářet, inicializovat a nastavovat vlastnosti objektů s hierarchickými vztahy. Používá se hlavně k navrhování grafických uživatelských rozhraní v Xamarin Forms, UWP (Universal Windows Platform) a WPF (Windows Presentation Foundation). V tomto článku se dozvíte, jak převést soubory Microsoft Project MPP do formátu XAML pomocí C#.

C# API pro převod souborů MPP do formátu XAML

Aspose.Tasks for .NET je API pro práci se soubory Microsoft Project (MPP). Umožňuje číst a zapisovat soubory MPP/XML bez nutnosti instalace aplikace Microsoft Project. Kromě toho vám API umožňuje převádět soubory MPP do formátu XAML. Rozhraní API můžete nainstalovat buď prostřednictvím NuGet, nebo si jej stáhnout přímo ze sekce Downloads.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Převeďte soubory MPP do formátu XAML pomocí C#

Soubory MPP můžete převést do formátu XAML pomocí několika řádků kódu. Chcete-li toho dosáhnout, postupujte podle kroků uvedených níže.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést soubory MPP do formátu XAML pomocí C#.

// Načtěte soubor MPP
Project project = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\project_test.mpp");

// Uložte soubor MPP jako XAML
project.Save("OutputDirectory\\SaveProjectAsXAML_out.xaml", SaveFileFormat.XAML);

Převeďte soubory MPP do formátu XAML s dalšími možnostmi

Chcete-li upravit vygenerovaný soubor XAML, můžete použít třídu XamlOptions. Chcete-li použít XamlOptions, postupujte podle kroků uvedených níže.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést soubor MPP do formátu XAML pomocí dalších možností s C#.

// Načtěte soubor MPP
Project project = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\project_test.mpp");

// Inicializujte třídu XamlOptions
SaveOptions options = new XamlOptions();
options.FitContent = true;
options.LegendOnEachPage = false;
options.Timescale = Timescale.ThirdsOfMonths;

// Uložte soubor MPP jako XAML
project.Save("OutputDirectory\\SaveProjectAsXAMLWithOptions_out.xaml", options);

Nastavte formát prezentace při převodu souborů MPP na formát XAML

Při převodu souborů MPP do formátu XAML můžete použít různé formáty prezentace. Pro určení formátu prezentace použijete výčet PresentationFormat. Výčet PresentationFormat poskytuje následující možnosti.

  • PresentationFormat.GanttChart
  • PresentationFormat.TaskUsage
  • PresentationFormat.ResourceUsage
  • PresentationFormat.ResourceSheet
  • PresentationFormat.TaskSheet

Následují kroky pro nastavení formátu prezentace při převodu souborů MPP do formátu XAML.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak nastavit formát prezentace při převodu souborů MPP do formátu XAML pomocí C#.

// Načtěte soubor MPP
Project project = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\project_test.mpp");

// Inicializujte třídu XamlOptions
SaveOptions options = new XamlOptions();
options.PresentationFormat = PresentationFormat.GanttChart;

// Uložte soubor MPP jako XAML
project.Save("OutputDirectory\\RenderDifferentPresentationFormatsToXAML_out.xaml", options);

Získejte bezplatnou licenci

Abyste mohli API vyzkoušet bez omezení hodnocení, můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubory MPP do formátu XAML pomocí C#. Také jste se naučili, jak přizpůsobit vygenerovaný výstup XAML pomocí dalších možností. Dále jste viděli, jak nastavit formát prezentace pro generované soubory XAML pomocí Aspose.Tasks for .NET API. Rozhraní API poskytuje mnoho dalších funkcí pro práci se soubory MPP, které můžete podrobně prozkoumat na oficiální dokumentaci. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také