XER na MPP v C#

Soubory XER se používají k ukládání dat týkajících se projektového řízení a plánování projektu. Podobně může formát souboru MPP také ukládat takové informace o řízení projektu. Někdy může být nutné převést soubor XER do formátu MPP. Po takových případech použití tento článek popisuje, jak převést soubor XER do formátu MPP programově v C#.

XER to MPP Converter – C# API instalace

Aspose.Tasks for .NET lze použít pro práci s různými formáty souborů pro správu projektů. Můžete jej nakonfigurovat přístupem k referenčnímu souboru DLL ze stránky Stahování nebo spuštěním instalačního příkazu NuGet níže:

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Převést XER na MPP v C#

Soubor XER můžete převést do formátu MPP pomocí následujících kroků:

  1. Načtěte zdrojový soubor XER pomocí třídy Project.
  2. Uložte výstupní soubor MPP.

Níže uvedený fragment kódu ukazuje, jak programově převést XER na formát souboru MPP v C#:

// Načtěte vstupní soubor XER
Aspose.Tasks.Project project = new Aspose.Tasks.Project("PrimaveraProject.xer");

// Uložte výstupní soubor MPP
project.Save("Output.mpp", Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.Mpp);

Převeďte XER na MPP s pokročilými možnostmi v C#

Tato část se zabývá převodem souborů XER na MPP s pokročilými možnostmi, kde můžete zadat různé vlastnosti pro očekávaný výstupní soubor MPP. Chcete-li provést převod programově v C#, musíte postupovat podle následujících kroků:

  1. Otevřete zdrojový soubor XER.
  2. Vytvořte instanci třídy MPPSaveOptions.
  3. Exportujte výstupní soubor MPP.

Následující ukázka kódu vysvětluje, jak převést soubor XER do formátu MPP programově v C#:

// Načtěte vstupní soubor XER
Aspose.Tasks.Project project = new Aspose.Tasks.Project("PrimaveraProject.xer");

// Inicializujte objekt třídy MPPSaveOptions
Aspose.Tasks.Saving.MPPSaveOptions options = new Aspose.Tasks.Saving.MPPSaveOptions();
options.WriteViewData = true;

// Uložte výstupní soubor MPP
project.Save("Output.mpp", Aspose.Tasks.Saving.SaveFileFormat.Mpp);

Získejte bezplatnou licenci API

Můžete požádat o Free Evaluation License pro hodnocení API bez jakýchkoli omezení nebo vodoznaků.

Závěr

V tomto článku jste prozkoumali, jak převést soubor XER do formátu MPP programově v C#. Pokrývá základní scénář převodu i pokročilé podrobnosti převodu, kde lze nastavit různé vlastnosti převodu. Rozhraní API však můžete dále prozkoumat, když se podíváte na sekci dokumentace. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na fóru.

Viz také