Převést Primavera XER do PDF pomocí C#

Oracle Primavera P6 je software pro správu projektů, programů a portfolia. Používá se pro plánování, řízení a realizaci velkých inženýrských projektů. Používá formát souboru XER jako proprietární soubor projektu. Soubor XER podporuje všechny informace o projektech, zdrojích a rolích vyvinutých pomocí Primavera P6. V určitých případech může být nutné převést projekt Primavera P6 ze souboru XER do PDF programově. V tomto článku se naučíme, jak převést soubor Primavera XER do PDF v C#.

V tomto článku se budou zabývat následujícími tématy:

 1. Co je Primavera XER File?
 2. C# XER to PDF Converter API
 3. Převést soubor Primavera XER do PDF
 4. Přizpůsobte převod XER do PDF

Co je Primavera XER File?

XER je proprietární formát používaný v Primavera P6. Soubor XER je textový soubor a lze jej snadno otevřít v libovolném textovém editoru. V Primavera můžeme exportovat více projektů najednou do jednoho souboru XER. Role v projektu Primavera lze importovat a exportovat pouze pomocí formátu XER.

C# XER to PDF Converter API

Pro převod Primavera XER do souboru PDF použijeme API Aspose.Tasks for .NET. Umožňuje čtení a zápis podporované formáty souborů bez nutnosti instalace Microsoft Project. Navíc umožňuje konverzi a ukládání souborů Primavera XER a P6XML.

Třída Project API představuje projekt. Metoda Save(string, SaveFileFormat) této třídy uloží data projektu do souboru. SaveFileFormat definuje výčet pro uložení výběru formátu projektu. Při vykreslování stránek projektu do PDF můžeme zadat další možnosti pomocí třídy PdfSaveOptions.

Prosím buď stáhněte si DLL API, nebo jej nainstalujte pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Převést Primavera XER soubor do PDF pomocí C#

Projekt Primavera P6 můžeme snadno převést ze souboru XER do PDF pomocí následujících kroků:

 • Načtěte soubor XER pomocí třídy Project.
 • Uložte jako PDF pomocí metody Save(). Jako argumenty bere cestu k výstupnímu souboru PDF a SaveFileFormat.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést Primavera XER do PDF v C#.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak převést Primavera XER do PDF.
// Načíst vstupní soubor XER
Project project = new Project(@"C:\Files\sample.xer");

// Uložit jako PDF
project.Save(@"C:\Files\sample_Output.pdf", SaveFileFormat.Pdf);
Převést Primavera P6 XER do PDF pomocí C#

Převeďte Primavera P6 XER do PDF pomocí C#.

Přizpůsobte převod XER do PDF pomocí C#

Můžeme přizpůsobit převod XER do PDF pomocí třídy PdfSaveOptoins podle následujících kroků:

 1. Nejprve načtěte soubor XER pomocí třídy Project.
 2. Dále vytvořte instanci třídy PdfSaveOptions.
 3. Poté definujte možnosti uložení, jako je velikost stránky atd.
 4. Nakonec uložte projekt jako soubor PDF pomocí metody Save(). Jako argumenty bere cestu k výstupnímu souboru PDF a možnosti PdfSaveOptions.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést XER do PDF s přizpůsobeným nastavením v C#.

// Tento příklad kódu ukazuje, jak převést XER do PDF s přizpůsobeným nastavením.
// Načíst vstupní soubor XER
Project project = new Project(@"C:\Files\sample.xer");

// Definujte možnosti uložení PDF
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.PageSize = PageSize.A3;

// Uložit jako PDF
project.Save(@"C:\Files\sample_Output.pdf", options);

Získejte bezplatnou licenci

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet knihovnu bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, jak:

 • načíst soubor Primavera XER;
 • nastavit možnosti ukládání PDF;
 • uložit načtený XER jako PDF v C#.

Kromě převodu XER do PDF v C# se můžete dozvědět více o Aspose.Tasks pro .NET API pomocí dokumentace. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také