Převeďte XML na MPP nebo MPP na XML programově pomocí C#

Extensible Markup Language (XML) je formát souboru, který ukládá informace pomocí značek. Může být použit pro ukládání nebo přenos dat. Mohou nastat situace, kdy potřebujete přenést data uložená v souboru MPP do nějaké aplikace, která akceptuje XML jako vstupní formát. Na druhou stranu můžete mít projektová data ve formátu XML, která možná budete chtít převést do formátu MPP. V takových případech můžete mezi sebou převádět formáty MPP a XML podle vašich potřeb. Za tímto účelem vás tento článek naučí, jak převést soubory MPP do formátu XML a naopak programově pomocí C#.

C# API pro převod XML na MPP a naopak

Aspose.Tasks for .NET je API pro práci se soubory Microsoft Project (MPP). Umožňuje číst a zapisovat soubory MPP/XML bez nutnosti instalace aplikace Microsoft Project. Pomocí API můžete také převést soubory XML do formátu MPP a naopak. Rozhraní API můžete nainstalovat buď prostřednictvím NuGet, nebo si jej stáhnout přímo ze sekce Downloads.

PM> Install-Package Aspose.Tasks

Kopírování dat ze souboru XML do souboru MPP pomocí C#

Následují kroky ke zkopírování dat ze souboru XML do souboru MPP pomocí C#.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak kopírovat data ze souboru XML do souboru MPP pomocí jazyka C#.

// Načtěte soubor XML
Project xmlProject = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\CopyToProjectEmpty.xml");

// Načtěte soubor šablony MPP
Project mppProject = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\Blank2010.mpp");

// Zkopírujte data z XML do MPP
xmlProject.CopyTo(mppProject);

// Uložte soubor MPP
mppProject.Save("OutputDirectory\\ConvertedXmlToMpp.mpp", SaveFileFormat.MPP);

Převeďte soubor MPP na soubor XML pomocí C#

Následují kroky pro převod souboru MPP na soubor XML pomocí C#.

Následující ukázkový kód ukazuje, jak převést soubor MPP na soubor XML pomocí jazyka C#.

// Načtěte soubor MPP
Project project = new Project("SourceDirectory\\Tasks\\project_test.mpp");

// Uložte soubor MPP jako XML
project.Save("OutputDirectory\\Output.xml", SaveFileFormat.XML);

Získejte bezplatnou licenci

Abyste mohli API vyzkoušet bez omezení hodnocení, můžete požádat o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést soubory XML do formátu MPP a soubory MPP do formátu XML pomocí C#. Naučili jste se, jak dosáhnout těchto konverzí pomocí pouhých několika řádků kódu pomocí Aspose.Tasks for .NET API. Rozhraní API poskytuje mnoho dalších funkcí pro práci se soubory MPP, které můžete podrobně prozkoumat na oficiální dokumentaci. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na našem bezplatném fóru podpory.

Viz také