ASP.NET MVC Word Editor

Aspose.Words for .NET poskytuje kompletní sadu funkcí pro manipulaci a konverzi dokumentů MS Word v rámci mnoha aplikací .NET. Zejména můžete vytvářet nové nebo upravovat stávající dokumenty aplikace Word v rámci desktopových nebo webových aplikací. V tomto příspěvku vám ukážu, jak využít možnosti zpracování textu Aspose.Words for .NET a vytvořit webový editor MS Word v ASP.NET MVC.

ASP.NET MVC Word Editor – Vytvářejte dokumenty aplikace Word

Chystáme se vytvořit ASP.NET MVC Word Editor, který bude založen na WYSIWYG HTML editoru pro psaní a aktualizaci obsahu dokumentů. Kromě toho bude Aspose.Words for .NET použit pro vykreslení obsahu dokumentu aplikace Word do HTML pro úpravy a generování dokumentů aplikace Word z aktualizovaného obsahu.

Kroky k vytvoření editoru MS Word v ASP.NET MVC

Pro demonstraci jsem v této aplikaci použil editor WYSIWYG založený na JavaScriptu Suneditor. Můžete použít stejný nebo vybrat jakýkoli jiný HTML editor, který vyhovuje vašim požadavkům. Následují kroky k vytvoření ASP.NET Word Editoru.

 • Nejprve vytvořte novou webovou aplikaci ASP.NET Core v sadě Visual Studio.
 • Vyberte šablonu webové aplikace (Model-View-Controller).
 • Stáhněte si soubory editoru WYSIWYG a uchovejte je v adresáři wwwroot.
 • Otevřete Správce balíčků NuGet a nainstalujte balíček Aspose.Words for .NET.
 • Přidejte následující skript v zobrazení index.cshtml.
@{
  ViewData["Title"] = "Word Editor in ASP.NET";
}
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <form asp-controller="Home" asp-action="UploadFile" method="post" class="form-inline"
       enctype="multipart/form-data">
      <br />
      <div class="form-group">
        <input type="file" name="file" accept=".doc, .docx" class="form-control custom-file-input" />
      </div>
      <div class="form-group">
        <button type="submit" class="form-control btn btn-primary">Open</button>
      </div>
      <div class="form-group" style="position:relative; float :right">
        <button type="button" id="download" class="form-control btn btn-success" value="Save and Download">Save and Download</button>
      </div>
    </form>
    <br />
    <form method="post" asp-action="Index" id="formDownload">
      <textarea name="editor" id="editor" rows="80" cols="100">
        @if (ViewBag.HtmlContent == null)
         {
          <p>Write something or open an existing Word document. </p>
         }
         else
         {
           @ViewBag.HtmlContent;
         }
        </textarea>
    </form>
  </div>
</div>
<!-- suneditor -->
<link href="~/suneditor/dist/css/suneditor.min.css" rel="stylesheet">
<!-- suneditor -->
<script src="~/suneditor/dist/suneditor.min.js"></script>
<script>
  var suneditor = SUNEDITOR.create('editor', {
    display: 'block',
    width: '100%',
    height: '30%',
    popupDisplay: 'full',
    buttonList: [
      ['font', 'fontSize', 'formatBlock'],
      ['paragraphStyle', 'blockquote'],
      ['bold', 'underline', 'align', 'strike', 'subscript', 'superscript', 'horizontalRule', 'list'],
      ['table', 'link', 'image'],
      ['align', 'horizontalRule', 'list', 'lineHeight'],
      ['codeView']
    ],
    placeholder: 'Start typing something...'
  });
</script>
<script>
  $(document).ready(function () {
    $("#download").click(function () {
      suneditor.save();
      $("#formDownload").submit();
    });
  });
</script>
 • Přidejte následující metody do ovladače HomeController.cs.
[HttpPost]
public FileResult Index(string editor)
{
	try
	{
		// Vytvořte jedinečný název souboru
		string fileName = Guid.NewGuid() + ".docx";
		// Převést HTML text na bajtové pole
		byte[] byteArray = Encoding.UTF8.GetBytes(editor.Contains("<html>") ? editor : "<html>" + editor + "</html>");
		// Vygenerujte dokument Word z HTML
		MemoryStream stream = new MemoryStream(byteArray);
		Document Document = new Document(stream);
		// Vytvořte datový proud paměti pro soubor aplikace Word
		var outputStream = new MemoryStream();
		Document.Save(outputStream, SaveFormat.Docx);
		outputStream.Position = 0;
		// Vraťte vygenerovaný soubor Word
		return File(outputStream, System.Net.Mime.MediaTypeNames.Application.Rtf, fileName);
	}
	catch (Exception exp)
	{
		return null;
	}
}
[HttpPost]
public ViewResult UploadFile(IFormFile file)
{
	// Nastavit cestu k souboru
	var path = Path.Combine("wwwroot/uploads", file.FileName);
	using (var stream = new FileStream(path, FileMode.Create))
	{
		file.CopyTo(stream);
	}
	// Načíst dokument aplikace Word
	Document doc = new Document(path);
	var outStream = new MemoryStream();
	// Nastavte možnosti HTML
	HtmlSaveOptions opt = new HtmlSaveOptions();
	opt.ExportImagesAsBase64 = true;
	opt.ExportFontsAsBase64 = true; 
	// Převést dokument aplikace Word do HTML
	doc.Save(outStream, opt);
	// Přečtěte si text ze streamu
	outStream.Position = 0;
	using(StreamReader reader = new StreamReader(outStream))
	{
		ViewBag.HtmlContent = reader.ReadToEnd();
	}
	return View("Index");
}
 • Nakonec vytvořte a spusťte aplikaci ve svém oblíbeném prohlížeči.

Demo

Následuje ukázka, jak vytvářet nebo upravovat dokumenty aplikace Word v ASP.NET Word Editor.

Vytvořte dokument aplikace Word v ASP.NET

Úprava dokumentu aplikace Word v ASP.NET

Stáhněte si zdrojový kód

Zdrojový kód editoru MS Word si můžete stáhnout z zde.

Závěr

V tomto článku jste se naučili vytvářet dokumenty MS Word v ASP.NET. Podrobný průvodce spolu s ukázkami kódu ukázal, jak vytvořit jednoduchý webový editor MS Word v ASP.NET MVC. Kromě toho můžete prozkoumat další informace o Aspose.Words for .NET pomocí následujících zdrojů.

Vyzkoušejte Aspose.Words for .NET zdarma

Aspose.Words for .NET můžete vyzkoušet zdarma, když požádáte o dočasnou licenci.

Související články