Tento měsíc skončil s dobrou produktivitou, protože do tohoto pravidelného měsíčního vydání bylo zahrnuto 63 vylepšení a oprav (mezi nimi 7 problémů Enterprise/Priority Support). Celkem bylo zpracováno 105 vydání.

Nejpozoruhodnější změny veřejného rozhraní API jsou:

  • Přidána funkce pro vložení IconCaption při použití metody InsertOleObject.
  • Jsou vystaveny nové veřejné vlastnosti třídy Table, které umožňují manipulaci s pozicí plovoucí tabulky.
  • Implementována možnost zkontrolovat, zda je VbaProject podepsán.
  • Podporované dynamické vkládání záložek pro LINQ Reporting Engine.

Aspose.Words .NET/Rendering Team implementoval přímé vkládání písem OpenType jako plánovanou funkci pro standard PDF 1.7. Pokračuje příprava prvního vydání 3D Effects Rendering prostřednictvím OpenGL. Rovněž byly prozkoumány a splněny různé úkoly související s podporou studeného vykreslování SmartArt.

Aspose.Words .NET/Layout Team implementoval podporu pro pravidla odstavce v poznámkách pod čarou. Plugin HarfBuzz byl upgradován, aby vylepšil různé případy s arabským vykreslováním. Layout Team také dodal řadu oprav týkajících se zalamování textu a velikosti tabulek.