Převeďte PDF do EPUB v Pythonu

Dokumenty PDF se běžně používají kvůli jejich kompatibilitě s řadou systémových prostředí. Podobně jsou dokumenty EPUB oblíbené pro tisk ve velkém měřítku. V určitých scénářích může být nutné převést soubor PDF na soubor EPUB. Pro splnění těchto požadavků tento článek vysvětluje, jak převést PDF do EPUB v Pythonu.

Knihovna převodníků Python PDF do EPUB

PDF můžete snadno převést do formátu EPUB pomocí knihovny Aspose.Words for Python. Lze jej použít k vytváření nebo manipulaci s různými formáty dokumentů. Jednoduše spusťte následující příkaz pip a nainstalujte jej do vaší aplikace z PyPI.

> pip install aspose-words

Převeďte PDF do EPUB v Pythonu

PDF můžete převést na EPUB v Pythonu podle následujících kroků:

  • Vytvořte instanci třídy Document.
  • Převeďte soubor PDF do formátu EPUB.

Následující ukázka kódu vysvětluje, jak převést PDF do EPUB v Pythonu.

import aspose.words as aw

doc = aw.Document("Input.pdf")
doc.save("Output.epub")

Získejte bezplatnou zkušební licenci

Rozhraní API můžete hodnotit bez jakýchkoli omezení, když požádáte o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést PDF do formátu EPUB v Pythonu. Kromě toho je několik dalších funkcí API pokryto v různých částech dokumentace. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na fóru.

Viz také