Python pro převod PNG na SVG

SVG je webový formát vektorových souborů používaný k vykreslování dvourozměrných obrázků na internetu. Můžeme snadno převést obrázky PNG do formátu SVG pro zobrazení bez ovlivnění kvality obrázku. V tomto článku se naučíme, jak převést PNG na SVG v Pythonu.

V tomto článku se budou zabývat následujícími tématy:

  1. Co je SVG
  2. Python PNG to SVG Converter API
  3. Převést PNG na SVG

Co je SVG

SVG je zkratka pro Scalable Vector Graphics. Používá se k definování dvourozměrné grafiky a animace ve formátu vektorového obrázku založeného na XML. K vytvoření obrázků místo jedinečných pixelů používá vektorová data. Obrázky SVG lze zvětšit na libovolné rozlišení.

Python PNG to SVG Converter API

Pro převod obrázků PNG do formátu SVG budeme používat API Aspose.Words for Python. Jedná se o funkčně bohatou knihovnu Python pro programové čtení a manipulaci s dokumenty podporovaných formátů. Navíc umožňuje konverzi obrázků PNG do formátu SVG s vysokou věrností.

Nainstalujte prosím API z PyPI pomocí následujícího příkazu pip v konzole:

pip install aspose-words

TIP: Aspose.Slides pro Python přes .NET je další rozhraní Aspose API schopné převést [PNG na SVG](https://products.aspose .com/slides/python-net/conversion/png-to-svg/) obrázky v Pythonu a také zpracování obrácených [SVG na PNG](https://products.aspose.com/slides/python-net/conversion/ operace svg-to-png/). Kromě toho vám toto rozhraní API umožňuje provádět úkoly převodu zahrnující jiné formáty obrázků, jako je JPG na obrázek a naopak obrázek do JPG úkol.

Převeďte PNG na SVG pomocí Pythonu

Obrázek PNG můžeme snadno převést na SVG podle následujících kroků:

  1. Nejprve vytvořte instanci třídy Document.
  2. Dále vytvořte objekt třídy DocumentBuilder.
  3. Poté zavolejte metodu insertimage() pro načtení a vložení obrázku PNG.
  4. Poté zadejte SaveFormat jako SVG pomocí třídy ImageSaveOptions.
  5. Převeďte PNG na SVG pomocí metody getshaperenderer().save() .

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést obrázek PNG na SVG v Pythonu.

# Tento příklad kódu ukazuje, jak převést PNG na SVG
import aspose.words as aw

#  Vytvořit objekt dokumentu
doc = aw.Document()

# Vytvořte objekt tvůrce dokumentů
builder = aw.DocumentBuilder(doc)

# Načtěte a vložte obrázek PNG
shape = builder.insert_image("C:\\Files\\logo.png")

# Zadejte formát uložení obrázku jako SVG
saveOptions = aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.SVG)

# Uložit obrázek jako SVG
shape.get_shape_renderer().save("C:\\Files\\logo_out.svg", saveOptions)

Získejte bezplatnou licenci API

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci a vyzkoušet knihovnu bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jsme se naučili, jak převést rastrové obrázky PNG do formátu SVG v Pythonu. Kromě toho se můžete dozvědět více o Aspose.Words pro Python pomocí dokumentace. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat na našem fóru.

Viz také