RTF do PDF C++

RTF je multiplatformní formát souboru RTF představený společností Microsoft. Kromě textu může obsahovat další informace o stylu písma, formátování, obrázcích atd. Mohou nastat situace, jako je sdílení souboru přes internet, kdy nechcete, aby bylo možné soubor upravovat, nebo chcete, aby soubor měl pevnou rozložení. V takových případech je nejlepší volbou formát PDF. PDF je multiplatformní formát, který lze zabezpečit a vytvořit pouze pro čtení. Soubor PDF navíc vypadá stejně, ať ho otevřete kdekoli. V tomto článku se dozvíte, jak převést soubory RTF do formátu PDF pomocí C++.

Rozhraní API pro převod RTF do PDF C++

K převodu dokumentů RTF do formátu PDF použijeme API Aspose.Words for C++. Je to nativní knihovna C++, která vám umožňuje generovat, upravovat a převádět soubory Microsoft Word. Kromě toho také podporuje převod souborů do formátu PDF. Rozhraní API můžete nainstalovat buď prostřednictvím NuGet, nebo si jej stáhnout přímo ze sekce Downloads.

PM> Install-Package Aspose.Words.Cpp

Převod C++ RTF do PDF

Níže jsou uvedeny kroky pro převod dokumentů RTF do formátu PDF.

Následuje ukázka kódu pro převod dokumentů RTF do formátu PDF.

// Vytvořte instanci třídy Document a načtěte soubor RTF
System::SharedPtr<Aspose::Words::Document> document = System::MakeObject<Aspose::Words::Document>(u"SourceDirectory\\Test File (rtf).rtf");

// Cesta k výstupnímu souboru
System::String outputPath = u"OutputDirectory\\TextFileOut.pdf";

// Uložit RTF jako PDF
document->Save(outputPath, Aspose::Words::SaveFormat::Pdf);

Získejte bezplatnou licenci

Rozhraní API můžete vyzkoušet bez omezení hodnocení tím, že požádáte o bezplatnou dočasnou licenci.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést dokumenty RTF do formátu PDF programově pomocí C++. K provedení tohoto převodu jsme použili Aspose.Words for C++, což je rozhraní API bohaté na funkce, které umožňuje automatizovat pracovní postupy související s MS Word. Rozhraní API můžete podrobně prozkoumat pomocí oficiální dokumentace.

Viz také