Tento článek vám poskytuje nejjednodušší způsob převodu dokumentů RTF do formátu PDF. Tuto konverzi můžete provést v několika krocích. Pojďme se tedy podívat, jak převést RTF dokument do PDF v C#.

převést rtf do pdf c#

RTF je populární formát souboru, který byl představen společností Microsoft pro vytváření dokumentů ve formátu RTF. Interoperabilita RTF umožňuje výměnu obsahu mezi různými produkty společnosti Microsoft a také heterogenními operačními systémy. PDF je na druhé straně jedním z nejpoužívanějších formátů digitálních dokumentů, který poskytuje podporu napříč platformami. Proto je konverze dokumentů do formátu PDF v praxi velmi vysoká.

C# RTF to PDF Converter – zdarma ke stažení

Aspose.Words for .NET je výkonné rozhraní API pro zpracování textu, které vám umožní vytvářet, číst a zpracovávat oblíbené formáty textového editoru včetně DOC, DOCX, RTF atd. Jeho vestavěné rozhraní API pro převod RTF do PDF vám umožňuje pro převod dokumentů RTF do formátu PDF s vysokou věrností. Můžete si stáhnout DLL API nebo ji nainstalovat do své aplikace .NET pomocí NuGet.

PM> Install-Package Aspose.Words

Jak převést RTF do PDF v C#

Aspose.Words for .NET vám docela usnadňuje převod dokumentů RTF do formátu PDF. Níže jsou uvedeny kroky, které musíte provést pro převod.

  • Vložte dokument RTF.
  • Zadejte cestu k výstupnímu souboru PDF.
  • Uložte soubor RTF jako PDF.
  • Otevřete soubor PDF pomocí aplikace Adobe Reader nebo jiného softwaru.

Převést soubor RTF do PDF C#

Převod RTF do PDF pomocí Aspose.Words lze provést během několika řádků kódu. Následují kroky spolu s odkazy na rozhraní API pro převod souboru RTF do formátu PDF.

C# Program pro převod RTF do PDF

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést RTF do PDF v C#.

// Načtěte soubor RTF, který chcete převést
var document = new Aspose.Words.Document("Document.rtf");
// Převést RTF do PDF
document.Save("Document.pdf", Aspose.Words.SaveFormat.Pdf);  

Exportujte RTF do PDF s bezplatnou licencí

Můžete [získat bezplatnou dočasnou licenci][13] a exportovat RTF do PDF bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jste viděli, jak snadné je převést dokumenty RTF do formátu PDF v C# pomocí Aspose.Words for .NET API. Můžete se dozvědět více o rozhraní API pro zpracování textu .NET pomocí dokumentace a také ukázky zdrojového kódu dostupné na GitHub.

Viz také

Převést text na HTML v PythonPřevést text na obrázek PNG, JPEG nebo GIF v C#Převést text na obrázek PNG, JPEG nebo GIF v jazyce Java
Převést text na obrázek PNG, JPEG nebo GIF v PythonPřevést TXT na XML v C#Převést TXT na XML v Javě
Dokumenty Wordu do PDF pomocí C#Soubor PDF na text v PythonJSON do Excelu v Javě
Word to JSON v C#Word to JSON v PythonDOC do JSON v C#
Soubor Excel do JSON v PythonXLSX na JSON v C#XLS do JSON v C#