Převést soubory RAR do archivu ZIP v C#

RAR je běžně používaný formát archivního souboru, který podporuje bezztrátovou kompresi dat. Lidé často dávají přednost RAR před ZIP, protože poskytuje lepší kompresní poměr a udržuje menší velikost archivu. V určitých případech však může být nutné převést soubory RAR na archivy ZIP. Chcete-li toho dosáhnout, tento článek popisuje, jak převést soubor RAR na ZIP programově v C#.

C# .NET API pro konverzi RAR na ZIP

Aspose.ZIP for .NET je výkonné archivační API, které podporuje vytváření a manipulaci s oblíbenými archivními formáty. Toto API využijeme k převodu souborů RAR do formátu ZIP. Chcete-li API používat, můžete si jej nainstalovat z NuGet nebo si stáhnout jeho DLL z sekce ke stažení.

PM> Install-Package Aspose.Zip

Převést soubor RAR na ZIP v C#

Soubory RAR lze převést do formátu ZIP během několika kroků pomocí Aspose.ZIP pro .NET. Níže jsou uvedeny kroky pro převod souboru RAR na archiv ZIP v C#.

Následující ukázka kódu ukazuje, jak převést soubor RAR do formátu ZIP v C#.

// Vytvořte instanci třídy Archive pro archiv ZIP
using (Archive zip = new Archive())
{
  // Načtěte archiv RAR
  using (RarArchive rar = new RarArchive(@"D:\archvie.rar"))
  {
    // Procházejte záznamy souboru RAR
    for (int i = 0; i < rar.Entries.Count; i++)
    {
       // Zkopírujte každý záznam z RAR do ZIP
       if (!rar.Entries[i].IsDirectory)
       {
         var ms = new MemoryStream();
         rar.Entries[i].Extract(ms);
         ms.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
         zip.CreateEntry(rar.Entries[i].Name, ms);
       }
       else
         zip.CreateEntry(rar.Entries[i].Name + "/", Stream.Null);
     }
   }
  // Uložte výsledný ZIP archiv
  zip.Save("output.zip");
}

Získejte bezplatnou licenci API

Můžete získat bezplatnou dočasnou licenci k používání Aspose.ZIP pro .NET bez omezení hodnocení.

Závěr

V tomto článku jste se naučili, jak převést archiv RAR do formátu ZIP programově v C#. Podrobný průvodce a ukázka kódu demonstrovaly převod souboru RAR na archiv ZIP v několika krocích. Můžete si přečíst dokumentaci Aspose.ZIP pro .NET a prozkoumat další funkce. Kromě toho s námi můžete sdílet své dotazy prostřednictvím našeho fóra.

Viz také