Extrahujte soubory ZIP v Python

Rozbalení souborů zahrnuje extrakci komprimovaných dat z archivu ZIP, což je formát souboru určený ke snížení úložného prostoru a zjednodušení přenosu více souborů. Ať už jste počítačový nováček nebo technický nadšenec, pochopení toho, jak rozbalit soubory, je základní dovedností, která může zjednodušit manipulaci s daty a zefektivnit sdílení souborů. V tomto příspěvku na blogu se tedy dozvíme o zjednodušených způsobech rozbalování souborů ZIP v Python.

Knihovna Python k rozbalení souborů

Aspose.ZIP for Python je výkonné a všestranné API, které umožňuje vývojářům pracovat s archivy ZIP v jejich aplikacích Python. Nabízí komplexní sadu funkcí pro práci se zipem nebo rozbalením souborů.

Knihovnu si můžete stáhnout nebo ji nainstalovat z PyPI pomocí následujícího příkazu.

> pip install aspose-zip

Rozbalte soubory v Python

Aspose.ZIP for Python vám docela usnadňuje extrahování souborů v archivu ZIP. Jednoduše načtěte soubor ZIP a rozbalte jej do požadované složky. Následují kroky k rozbalení souboru v Python.

 • Nejprve načtěte soubor ZIP pomocí třídy Archive.
 • Poté rozbalte soubor do složky pomocí metody Archive.extracttodirectory(foldername).

Následující ukázka kódu ukazuje, jak extrahovat soubory v archivu ZIP v Python.

import aspose.zip as az

# Načíst archiv ZIP
with az.Archive("my_archive.zip") as archive:
  # Extrahujte soubor ZIP do složky
  archive.extract_to_directory("extracted_zip")

Extrahujte soubory ZIP chráněné heslem v Python

V různých případech získáte soubory ZIP, které jsou chráněny heslem. Ochrana se používá, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k obsahu v archivu ZIP. Chcete-li rozbalit soubor ZIP chráněný heslem, postupujte takto:

 • Nejprve vytvořte objekt třídy ArchiveLoadOptions.
 • Poté pomocí vlastnosti ArchiveLoadOptions.decryptionpassword zadejte heslo souboru ZIP.
 • Poté vytvořte objekt třídy Archive a inicializujte jej s cestou k souboru ZIP a objektem ArchiveLoadOptions.
 • Nakonec rozbalte soubor pomocí metody Archive.extracttodirectory(foldername).

Níže je uveden kód pro rozbalení souboru ZIP chráněného heslem v Python.

import aspose.zip as az

# Vytvořte možnosti pro načítání chráněného ZIP 
options = az.ArchiveLoadOptions()
options.decryption_password = "pass"

# Načíst archiv ZIP
with az.Archive("aes_protected_archive.zip", options) as archive:
  # Rozbalte soubor do složky
  archive.extract_to_directory("extracted_protected_zip")

Získejte bezplatnou licenci

Archivy ZIP můžete extrahovat bez omezení hodnocení získáním bezplatné dočasné licence.

Rozbalte soubory online zdarma

Poskytujeme také bezplatnou online aplikaci pro rozbalení souborů, která je poháněna Aspose.ZIP for Python.

Python ZIP Library - zdroje

Více o naší knihovně Python ZIP můžete prozkoumat pomocí následujících zdrojů:

Závěr

Rozbalení souborů v Python je jednoduchý proces pomocí Aspose.ZIP for Python. Knihovna vám poskytuje flexibilitu a kontrolu, kterou potřebujete při práci s archivy ZIP. Ať už se zabýváte jednoduchými dekompresními úkoly nebo složitějšími manipulacemi s archivy ZIP, Aspose.ZIP for Python může zefektivnit váš pracovní postup. Vyzkoušejte Aspose.ZIP for Python ve svém dalším projektu a zjednodušte si své úlohy zipování nebo rozbalování snadno!

Viz také