STL به FBX GLB

فایل‌های STL حاوی اطلاعات هندسی سه‌بعدی درباره اشیاء سه‌بعدی هستند. آنها اغلب برای مدل سازی اشیاء سه بعدی یا تولید به کمک رایانه استفاده می شوند. می توانید یک فایل STL را با سی شارپ به فایل FBX یا GLB (باینری glTF) تبدیل کنید. لطفاً برای جزئیات بیشتر عناوین زیر را بررسی کنید:

مبدل فایل STL به FBX یا glTF GLB – نصب API C#

Aspose.3D for .NET API را می توان برای ایجاد، ویرایش، یا دستکاری STL، FBX، glTF، GLB، و چندین [فرمت فایل6 دیگر استفاده کرد. می‌توانید فایل DLL را از بخش New Releases دانلود کنید یا از دستور نصب NuGet زیر در Visual Studio IDE استفاده کنید:

PM> Install-Package Aspose.3D

تبدیل STL به FBX با سی شارپ

با انجام مراحل زیر می توانید یک فایل STL را به یک فایل FBX تبدیل کنید:

  1. یک نمونه از کلاس Scene را اعلام کنید.
  2. فایل STL منبع را با روش Open بارگیری کنید.
  3. نوع خروجی را برای فایل FBX تنظیم کنید.
  4. فایل FBX خروجی را ذخیره کنید.

قطعه کد زیر نحوه تبدیل یک فایل STL به یک فایل FBX با سی شارپ را نشان می دهد:

// یک شی از کلاس Scene را راه اندازی کنید
Scene scene = new Scene();

// فایل STL ورودی را با روش Open بارگیری کنید
scene.Open("test.stl");

// فرمت خروجی فایل FBX را مشخص کنید
FileFormat outputformat = FileFormat.FBX7200ASCII;

// فایل خروجی FBX را ذخیره کنید
scene.Save("test.fbx", outputformat);

تبدیل STL به glTF GLB به صورت برنامه نویسی در سی شارپ

با انجام مراحل زیر می توانید یک فایل STL را به فایل GLB (glTF باینری) تبدیل کنید:

  1. فایل ورودی STL را با کلاس Scene بارگیری کنید.
  2. فرمت فایل خروجی را به صورت GLB تنظیم کنید.
  3. فایل خروجی GLB را ذخیره کنید.

قطعه کد زیر نحوه تبدیل یک فایل STL به یک فایل GLB Binary glTF را با برنامه C# توضیح می دهد:

// فایل STL ورودی را با استفاده از کلاس Scene بارگیری کنید
Scene scene = new Scene("test.stl");

// فرمت فایل خروجی را به صورت GLB مشخص کنید
FileFormat outputFormat = FileFormat.GLTF2_Binary;

// فایل خروجی GLB را ذخیره کنید
scene.Save("test.glb", outputFormat);

مجوز موقت رایگان دریافت کنید

می‌توانید برای آزمایش API با ظرفیت کامل بدون هیچ محدودیتی، یک مجوز موقت رایگان درخواست کنید.

نتیجه

در پایان، نحوه تبدیل یک فایل STL به یک فایل GLTF باینری FBX یا GLB با C# را در برنامه های NET بررسی کرده اید. با نگاهی به اسناد می توانید بسیاری از ویژگی های دیگر API را بررسی کنید. در صورت هرگونه سوال، لطفاً با ما در تالار گفتمان پشتیبانی رایگان تماس بگیرید.

همچنین ببینید