کد ماتریس داده را در سی شارپ ایجاد کنید.

کد ماتریس داده چگالی داده بالایی را در اندازه کوچک ارائه می دهد که آن را به گزینه ای ایده آل برای سناریوهای با فضای محدود تبدیل می کند. در برخی از سناریوها، ممکن است بخواهید یک کد ماتریس داده ایجاد کنید تا اطلاعات را به شکل سلول های متضاد که در یک شبکه چیده شده اند، ذخیره کنید. مطابق با چنین الزاماتی، این مقاله نحوه تولید کد ماتریس داده به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ را پوشش می‌دهد.

نصب C# API برای تولید کد ماتریس داده

Aspose.BarCode for .NET API از تولید یا اسکن [بارکد] یک بعدی و دو بعدی مختلف پشتیبانی می کند. می‌توانید با دانلود کردن فایل‌های DLL آن یا اجرای دستور NuGet زیر، آن را در محیط خود پیکربندی کنید تا آن را از گالری NuGet نصب کنید.

PM> Install-Package Aspose.BarCode

ایجاد کد ماتریس داده در سی شارپ

برای ایجاد کد ماتریس داده باید مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. یک شی از کلاس BarcodeGenerator ایجاد کنید و EncodeType را تنظیم کنید.
  2. پیکسل ها و حالت کدگذاری را برای کد ماتریس داده تنظیم کنید.
  3. کد ماتریس داده خروجی را با صادر کردن آن به عنوان یک تصویر PNG ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه تولید کد ماتریس داده در سی شارپ را توضیح می دهد:

// یک شی از کلاس BarcodeGenerator را راه اندازی کنید
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.DataMatrix, "ASPOSE");

// پیکسل ها را تنظیم کنید
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 4;

// حالت رمزگذاری را روی Auto تنظیم کنید
gen.Parameters.Barcode.DataMatrix.DataMatrixEncodeMode = DataMatrixEncodeMode.Auto;

// ذخیره کد ماتریس داده خروجی
gen.Save("Datamatrix.png", BarCodeImageFormat.Png);

کد ECC200 ماتریس داده را در سی شارپ ایجاد کنید

مراحل زیر نحوه ایجاد کد ECC200 Data Matrix در سی شارپ را نشان می دهد.

  1. یک شی از کلاس BarcodeGenerator را نمونه سازی کنید و متن ورودی و EncodeType را به عنوان پارامتر ارسال کنید.
  2. پیکسل ها و نوع ECC ماتریس داده را تنظیم کنید.
  3. بارکد Data Matrix ECC200 را با استفاده از روش Save بنویسید.

قطعه کد زیر نحوه تولید بارکد Data Matrix ECC200 در سی شارپ را توضیح می دهد:

// یک شی از کلاس BarcodeGenerator را راه اندازی کنید
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.DataMatrix, "Åspóse");

// پیکسل ها را تنظیم کنید
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 4;

// DataMatrix Ecc را روی 200 تنظیم کنید
gen.Parameters.Barcode.DataMatrix.DataMatrixEcc = DataMatrixEccType.Ecc200;

// ذخیره کد ماتریس داده خروجی
gen.Save("DatamatrixEcc200Basic.png", BarCodeImageFormat.Png);

مجوز رایگان دریافت کنید

علاقه مند به ارزیابی API بدون هیچ گونه محدودیت ارزیابی هستید؟ اگر بله، می‌توانید [مجوز موقت رایگان] درخواست کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه تولید کد ماتریس داده با کدهای مختلف مانند ECC200، ECC000، ECC050 و غیره را به همراه سایر تغییرات کد ماتریس داده بررسی کرده اید. می توانید با مراجعه به فضای اسناد به ویژگی های دیگر نگاهی بیندازید. لطفاً در صورت وجود هرگونه سؤال با ما در [فروم 11 تماس بگیرید.

همچنین ببینید