کد ماتریس داده را در جاوا ایجاد کنید.

کد ماتریس داده یک بارکد دو بعدی همه جانبه است که با یک الگوی L شکل در یک طرف کد به همراه حاشیه جامد در دو طرف مجاور تعریف شده است. در موارد استفاده خاص، ممکن است نیاز به ایجاد یک کد ماتریس داده با انواع مختلف رمزگذاری داشته باشید. این مقاله نحوه تولید کد ماتریس داده را به صورت برنامه نویسی در جاوا توضیح می دهد.

نصب Java API برای تولید کد ماتریس داده

شما به راحتی می توانید Aspose.BarCode for Java API را پیکربندی کنید که از چندین نوع [بارکد] پشتیبانی، ایجاد یا اسکن کند. می‌توانید فایل‌های JAR مرجع و فایل javadoc را با پیکربندی‌های زیر در فایل pom.xml دانلود کنید تا از Aspose Repository به آن دسترسی داشته باشید.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-barcode</artifactId>
  <version>22.8</version>
</dependency>

کد ماتریس داده را در جاوا ایجاد کنید

می توانید کد ماتریس داده را با مراحل زیر ایجاد کنید:

 1. با مشخص کردن EncodeType یک شی کلاس BarcodeGenerator ایجاد کنید.
 2. حالت رمزگذاری را برای کد ماتریس داده تنظیم کنید.
 3. کد Data Matrix را ایجاد کرده و فایل خروجی را ذخیره کنید.

مثال کد زیر نحوه تولید کد ماتریس داده در جاوا را نشان می دهد:

// یک شی از کلاس BarcodeGenerator را راه اندازی کنید
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.DATA_MATRIX, "ASPOSE");

// پیکسل ها را تنظیم کنید
gen.getParameters().getBarcode().getXDimension().setPixels(4);

// حالت رمزگذاری را روی Auto تنظیم کنید
gen.getParameters().getBarcode().getDataMatrix().setDataMatrixEncodeMode(DataMatrixEncodeMode.AUTO);

// ذخیره کد ماتریس داده خروجی
gen.save("Datamatrix.png", BarCodeImageFormat.PNG);

کد ECC200 ماتریس داده را در جاوا ایجاد کنید

مراحل زیر نحوه ایجاد کد Data Matrix ECC200 در جاوا را توضیح می دهد.

 1. یک شی از کلاس BarcodeGenerator را مقداردهی کنید و EncodeType را برای کد خروجی تنظیم کنید.
 2. نوع رمزگذاری و پیکسل های کد خروجی را مشخص کنید.
 3. برای صادر کردن بارکد ECC200 ایجاد شده، روش ذخیره را فراخوانی کنید.

قطعه کد زیر نمونه ای از نحوه تولید کد Data Matrix ECC200 در جاوا است:

// یک شی از کلاس BarcodeGenerator را راه اندازی کنید
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.DATA_MATRIX, "Åspóse");

// پیکسل ها را تنظیم کنید
gen.getParameters().getBarcode().getXDimension().setPixels(4);

// DataMatrix Ecc را روی 200 تنظیم کنید
gen.getParameters().getBarcode().getDataMatrix().setDataMatrixEcc(DataMatrixEccType.ECC_200);

// ذخیره کد ماتریس داده خروجی
gen.save("DatamatrixEcc200Basic.png", BarCodeImageFormat.PNG);

مجوز رایگان دریافت کنید

می‌توانید برای بررسی ویژگی‌ها و قابلیت‌های مختلف API بدون هیچ محدودیتی، یک مجوز موقت رایگان درخواست کنید.

نتیجه

در این مقاله، نحوه تولید کد ماتریس داده به صورت برنامه‌نویسی در جاوا را فهمیدید. ایجاد یک کد ماتریس داده قابل اعتماد که حتی اگر کد توسط 30 درصد محتوای آن آسیب دیده باشد، قابل اصلاح است، می تواند مفید باشد. این ویژگی، همراه با بسیاری از نقاط قوت دیگر، آن را به یک انتخاب ارجح برای استفاده در صنعت اویونیک و خودرو تبدیل می کند. با این حال، برای یادگیری کار با بارکدهای مختلف، می توانید به بخش مستندات مراجعه کنید. در صورت هر گونه نگرانی، لطفاً در [فروم 11 برای ما بنویسید.

همچنین ببینید