تولید بارکد Maxicode در سی شارپ

کد Maxicode یک بارکد قابل خواندن توسط ماشین است که حاوی نقاطی است که به شکل شش ضلعی مرتب شده اند. می توان آن را با تغییرات مختلف در حالت های مختلف ایجاد کرد در حالی که حاوی یک bullseye در وسط است. در سناریوهای خاص، ممکن است نیاز به ایجاد یک Maxicode داشته باشید. بر این اساس، این مقاله به نحوه ایجاد انواع مختلف Maxicode به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ می‌پردازد.

نصب API C# برای تولید بارکد Maxicode - دانلود رایگان

شما به راحتی می توانید کتابخانه Aspose.BarCode for .NET را در برنامه خود نصب کنید. این به شما امکان می دهد که [بارکد] های مختلف 2 را از داخل برنامه های NET خود تولید یا پردازش کنید. فایل های DLL مرجع را به سرعت از صفحه New Releases دانلود کنید یا با دستور زیر آن را از NuGet Gallery نصب کنید:

PM> Install-Package Aspose.BarCode

تولید بارکد Maxicode در سی شارپ

برای ایجاد بارکد Maxicode باید مراحل زیر را دنبال کنید:

  1. نمونه ای از کلاس BarcodeGenerator را راه اندازی کنید و EncodeType را مشخص کنید.
  2. تعداد پیکسل ها را تنظیم کنید.
  3. حالت کدگذاری MaxiCode و کد متن معتبر را تنظیم کنید.
  4. بارکد Maxicode را به عنوان یک تصویر PNG ایجاد کنید.

نمونه کد زیر نحوه تولید بارکد Maxicode را به صورت برنامه ریزی شده در سی شارپ نشان می دهد:

// نمونه ای از کلاس BarcodeGenerator را راه اندازی کنید
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.MaxiCode, "");

// اندازه را بر حسب پیکسل تنظیم کنید
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 15;
gen.Parameters.Barcode.CodeTextParameters.TwoDDisplayText = "MaxiCode Mode 2";

string gs = "\u001d";
string rs = "\u001e";
string eot = "\u0004";

// حالت کدگذاری MaxiCode را روی 2 و کد متن معتبر تنظیم کنید
gen.Parameters.Barcode.MaxiCode.MaxiCodeEncodeMode = 2;

//(کد پستی 9 رقمی)(g)(کد کشور)(g)(دسته خدمات)(gs)(پیام ثانویه)(eot)
gen.CodeText = $"123456789{gs}056{gs}001{gs}ADDITIONAL DATA{eot}";

// کد خروجی Maxi را ذخیره کنید
gen.Save("MaxiCodeEncodeMode2Second.png", BarCodeImageFormat.Png);

تولید بارکد Maxicode با نسبت ابعاد در سی شارپ

هنگام ایجاد بارکد Maxicode می توانید مقادیر مختلفی را برای نسبت ابعاد تنظیم کنید. لطفاً مراحل زیر را دنبال کنید تا یک Maxicode با نسبت تصویر در C# ایجاد کنید.

  1. یک نمونه از کلاس BarcodeGenerator ایجاد کنید و پارامتر EncodeType را تنظیم کنید.
  2. اندازه را به عنوان تعداد پیکسل ها تنظیم کنید.
  3. نسبت تصویر را تنظیم کنید.
  4. بارکد Maxicode را به عنوان یک تصویر PNG صادر کنید.

نمونه کد زیر نحوه تولید بارکد Maxicode با نسبت ابعاد در سی شارپ را نشان می دهد:

// نمونه ای از کلاس BarcodeGenerator را راه اندازی کنید
BarcodeGenerator gen = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.MaxiCode, "Åspóse.Barcóde©");

// اندازه را بر حسب پیکسل تنظیم کنید
gen.Parameters.Barcode.XDimension.Pixels = 15;

// نسبت تصویر را 0.5 تنظیم کنید
gen.Parameters.Barcode.MaxiCode.AspectRatio = 0.5f;

// کد خروجی Maxi را ذخیره کنید
gen.Save("MaxiCodeAspectRatio.png", BarCodeImageFormat.Png);

تصویر زیر نحوه نمایش Maxicode را هنگام ایجاد با استفاده از قطعه کد بالا نشان می دهد:

ایجاد نسبت تصویر Maxicode در سی شارپ

مجوز رایگان دریافت کنید

می‌توانید با درخواست [مجوز موقت رایگان]، API را بدون هیچ گونه محدودیت ارزیابی ارزیابی کنید.

نتیجه

در این مقاله با نحوه تولید بارکد Maxicode به صورت برنامه نویسی در سی شارپ آشنا شدید. نحوه ایجاد بارکدهای مختلف Maxicode با انواع حالت‌های رمزگذاری و همچنین نحوه ایجاد آن با نسبت ابعاد را توضیح می‌دهد. علاوه بر این، می‌توانید بخش مستندات را بررسی کنید تا بسیاری از ویژگی‌های دستکاری بارکد دیگر را بیاموزید. در صورتی که می خواهید در مورد هر یک از نگرانی ها یا ابهامات خود صحبت کنید، لطفاً از طریق [فروم 11 با ما تماس بگیرید.

همچنین ببینید