بارکد پست سوئیس را در پایتون ایجاد کنید

در این پست وبلاگ، همه چیزهایی را که باید در مورد ایجاد بارکد پست سوئیس با استفاده از پایتون بدانید را پوشش خواهیم داد. چه در حال ارسال نامه داخلی یا بسته های بین المللی باشید، ایجاد بارکدهای پستی پست سوئیس می تواند در وقت شما صرفه جویی کند و اطمینان حاصل کند که نامه شما به مقصد مورد نظر می رسد.

Python Swiss Post Barcode Generator - دانلود رایگان API

شما باید Aspose.BarCode برای پایتون را از طریق .NET با استفاده از pip نصب کنید و سپس می توانید تصاویر بارکد Swiss Post را ایجاد کنید.

pip install aspose-barcode-for-python-via-net 

با استفاده از پایتون بارکد پست سوئیس را برای ایمیل داخلی ایجاد کنید

برای ایجاد بارکد Swiss Post برای نامه های داخلی با استفاده از Python، باید مراحل زیر را دنبال کنید:

  • یک شی از کلاس BarcodeGenerator را مقداردهی کنید و رمزگذاری Swiss Post Parcel را مشخص کنید.
  • پارامترهای مورد نیاز را تنظیم کنید.
  • بارکد پست سوئیس را ایجاد کنید و خروجی را در قالب تصویر ارائه دهید.

قطعه کد زیر نحوه تولید بارکد Swiss Post Parcel برای نامه های داخلی با استفاده از Python را نشان می دهد:

import aspose.barcode as barcode

# Initialize BarcodeGenerator class object
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.SWISS_POST_PARCEL, "983412345612345678")

# Set the parameters
generator.parameters.barcode.x_dimension.pixels = 2

# Generate Swiss Post barcode
generator.save("Swiss-Post-Domestic-Mail.png")

تصویر زیر نمونه خروجی ایجاد شده با استفاده از این قطعه کد را نشان می دهد:

بارکد بسته پستی سوئیس را بصورت آنلاین ایجاد کنید

با استفاده از پایتون بارکد پست سوئیس را برای ایمیل بین المللی ایجاد کنید

می توانید با دنبال کردن مراحل زیر یک بارکد پست سوئیسی برای نامه بین المللی ایجاد کنید:

  • یک شی از کلاس BarcodeGenerator را راه اندازی کنید.
  • رشته بارکد را پاس داده و نوع رمزگذاری را مشخص کنید.
  • بارکد Swiss Post خروجی را به صورت تصویر ذخیره کنید.

قطعه کد زیر نحوه ایجاد یک بارکد پست سوئیس برای نامه بین المللی با استفاده از پایتون را توضیح می دهد.

import aspose.barcode as barcode

# Initialize BarcodeGenerator class object
generator = barcode.generation.BarcodeGenerator(barcode.generation.EncodeTypes.SWISS_POST_PARCEL, "RM999605013CH")

# Set the parameters
generator.parameters.barcode.x_dimension.pixels = 2

# Generate Swiss Post barcode
generator.save("SwissPost-International-Mail.png")

بارکد بسته پستی سوئیس را بصورت آنلاین ایجاد کنید

با مراجعه به لینک زیر می توانید به سرعت بارکد پستی پست سوئیس را به صورت آنلاین ایجاد کنید:

https://products.aspose.app/barcode/generate/swisspostparcel

مولد بارکد پست Python Swiss - یک مجوز رایگان دریافت کنید

برای ارزیابی ظرفیت کامل API می توانید یک [مجوز موقت رایگان] درخواست کنید.

نحوه تولید بارکد پست سوئیس پایتون - منابع آموزشی

منابع زیر اطلاعات عمیق بیشتری در مورد ویژگی های مختلف ارائه شده توسط API ارائه می دهد.

نتیجه

در خاتمه، این مقاله نحوه ایجاد بارکد Swiss Post Parcel با استفاده از Python را توضیح می دهد. در مورد ایجاد بارکدهای پست داخلی و همچنین بارکدهای پست بین المللی مطابق با نیاز شما بحث می شود. در صورت وجود هر گونه نگرانی، لطفاً در [تالار گفتمان پشتیبانی رایگان16 برای ما بنویسید.

همچنین ببینید