اسکن کد QR در جاوا.

کد QR نوعی بارکد است که توسط دستگاه قابل خواندن است. این یک برچسب نوری است که برای تشخیص اشیاء یا انتشار برخی اطلاعات استفاده می شود. در برخی موارد استفاده، ممکن است لازم باشد یک کد QR را اسکن کنید. مطابق با چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه اسکن کد QR را به صورت برنامه‌نویسی در جاوا توضیح می‌دهد.

پیکربندی Java API برای اسکن کد QR

شما می توانید به راحتی به Aspose.BarCode for Java API برای پردازش انواع [بارکد] از جمله کدهای QR دسترسی داشته باشید. به سرعت API را با دانلود فایل‌های JAR آن در بخش نسخه‌های جدید نصب کنید یا از پیکربندی‌های Maven زیر در فایل pom.xml برنامه‌تان استفاده کنید.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-barcode</artifactId>
  <version>22.8</version>
</dependency>

اسکن کد QR در جاوا

برای اسکن QR Code باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. یک نمونه از کلاس BarCodeReader ایجاد کنید و مقدار DecodeType را مشخص کنید.
 2. یک شی از کلاس BarCodeResult را نمونه سازی کنید.
 3. کد QR را اسکن کنید و متن خروجی را دریافت کنید.

قطعه کد زیر نحوه اسکن یک کد QR در جاوا را توضیح می دهد:

// یک نمونه از کلاس BarCodeReader ایجاد کنید
BarCodeReader reader = new BarCodeReader("input.png", DecodeType.QR);

for (BarCodeResult result : reader.readBarCodes()) {
    System.out.println("BarCode CodeText: " + result.getCodeText());
    System.out.println("BarCode CodeType: " + result.getCodeTypeName());
}

کد QR را از یک جریان در جاوا اسکن کنید

مراحل زیر برای خواندن یک کد QR از یک Stream در جاوا آمده است:

 1. فایل ورودی را از یک Stream بارگیری کنید و یک شی از کلاس BarcodeReader را راه اندازی کنید.
 2. ویژگی DecodeType را روی QR تنظیم کنید و یک نمونه از کلاس BarCodeResult ایجاد کنید.
 3. کد QR را اسکن کنید و نتیجه اسکن شده را چاپ کنید.

قطعه کد زیر نحوه اسکن یک کد QR را از یک جریان به صورت برنامه‌نویسی در جاوا شرح می‌دهد:

// کد QR ورودی را با استفاده از یک جریان بارگیری کنید
InputStream stream = new FileInputStream("input.png");

// یک شی از کلاس BarCodeReader را راه اندازی کنید
BarCodeReader reader = new BarCodeReader(stream, DecodeType.QR);

for (BarCodeResult result : reader.readBarCodes()) {
    System.out.println("BarCode CodeText: " + result.getCodeText());
    System.out.println("BarCode CodeType: " + result.getCodeTypeName());
}

مجوز رایگان دریافت کنید

می‌توانید برای ارزیابی API بدون هیچ محدودیتی، مجوز موقت رایگان درخواست کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه اسکن QR Code به صورت برنامه نویسی در جاوا را یاد گرفتید. علاوه بر این، اگر علاقه مند به کشف سایر قابلیت ها و ویژگی های API هستید، لطفاً از بخش مستندات دیدن کنید. در صورت نیاز به بحث در مورد هر یک از نگرانی‌های خود، لطفاً با ما در [فروم11 بنویسید.

همچنین ببینید