اکسل به pdf ++C

فرمت PDF به طور گسترده ای برای تبادل اسناد بین ذینفعان استفاده می شود. در موارد مختلف، اسناد قبل از اشتراک گذاری به فرمت PDF تبدیل می شوند. بنابراین، PDF به عنوان یک فرمت فایل استاندارد در چنین مواردی شناخته می شود. در این مقاله تبدیل اکسل به پی دی اف را به صورت برنامه نویسی هدف قرار می دهیم. به ویژه، شما یاد خواهید گرفت که چگونه کتاب های کار Excel XLSX یا XLS را با استفاده از C++ به فایل های PDF تبدیل کنید.

C++ Excel به PDF Converter API

Aspose.Cells for C++ برای پیاده سازی ویژگی های اتوماسیون Excel در برنامه های C++ طراحی شده است. با استفاده از API، می توانید فایل های جدید اکسل را از ابتدا ایجاد کنید و همچنین فایل های موجود را دستکاری کنید. مبدل صفحه گسترده داخلی API به شما امکان می دهد فایل های اکسل را با وفاداری بالا به فرمت های دیگر تبدیل کنید. می توانید بسته API را دانلود یا از NuGet نصب کنید.

Install-Package Aspose.Cells.Cpp

تبدیل فایل های اکسل به پی دی اف در سی پلاس پلاس {#Convert-Excel-Files-to-PDF-in-C++}

در زیر مراحل تبدیل فایل های اکسل به PDF با استفاده از Aspose.Cells آمده است.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل فایل های اکسل به PDF با استفاده از C++ را نشان می دهد.

// مسیر دایرکتوری منبع.
StringPtr srcDir = new String("..\\Data\\01_SourceDirectory\\");

// مسیر دایرکتوری خروجی
StringPtr outDir = new String("..\\Data\\02_OutputDirectory\\");

// مسیر فایل اکسل ورودی
StringPtr sampleConvertExcelWorkbookToPDF = srcDir->StringAppend(new String("sampleConvertExcelWorkbookToPDF.xlsx"));

// مسیر خروجی فایل پی دی اف
StringPtr outputConvertExcelWorkbookToPDF = outDir->StringAppend(new String("outputConvertExcelWorkbookToPDF_DirectConversion.pdf"));

// نمونه فایل اکسل را بارگیری کنید.
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(sampleConvertExcelWorkbookToPDF);

// سند اکسل را در قالب PDF ذخیره کنید
workbook->Save(outputConvertExcelWorkbookToPDF, SaveFormat_Pdf);

C++ Excel به PDF با سطح انطباق

Aspose.Cells برای C++ همچنین به شما امکان می دهد تا سطح انطباق فایل PDF تبدیل شده مانند PDF/A را تنظیم کنید. برای این کار، API یک کلاس اضافی به نام IPdfSaveOptions ارائه می‌کند که به شما امکان می‌دهد تبدیل Excel به PDF را با گزینه‌های مختلف سفارشی کنید. مراحل زیر برای تبدیل فایل اکسل به PDF با انطباق PDF/A آورده شده است.

نمونه کد زیر نحوه تنظیم سطح انطباق در تبدیل Excel به PDF را نشان می دهد.

// مسیر دایرکتوری منبع.
StringPtr srcDir = new String("..\\Data\\01_SourceDirectory\\");

// مسیر دایرکتوری خروجی
StringPtr outDir = new String("..\\Data\\02_OutputDirectory\\");

// مسیر فایل اکسل ورودی
StringPtr sampleConvertExcelWorkbookToPDF = srcDir->StringAppend(new String("sampleConvertExcelWorkbookToPDF.xlsx"));

// مسیر خروجی فایل پی دی اف
StringPtr outputConvertExcelWorkbookToPDF = outDir->StringAppend(new String("outputConvertExcelWorkbookToPDF_DirectConversion.pdf"));

// نمونه فایل اکسل را بارگیری کنید.
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(sampleConvertExcelWorkbookToPDF);

// سند اکسل را در قالب PDF ذخیره کنید
workbook->Save(outputConvertExcelWorkbookToPDF, SaveFormat_Pdf);

تاریخ ایجاد PDF در اکسل را روی PDF تنظیم کنید

همچنین می توانید تاریخ و زمان ایجاد فایل PDF تبدیل شده را تنظیم کنید. برای این کار، می توانید به سادگی از روش IPdfSaveOptions->SetCreatedTime(new Aspose::Cells::Systems::DateTime) استفاده کنید. مراحل زیر برای انجام این عملیات آورده شده است.

نمونه کد زیر نحوه تنظیم تاریخ و زمان ایجاد در تبدیل اکسل به PDF را نشان می دهد.

// مسیر دایرکتوری منبع.
StringPtr srcDir = new String("..\\Data\\01_SourceDirectory\\");

// مسیر دایرکتوری خروجی
StringPtr outDir = new String("..\\Data\\02_OutputDirectory\\");

// مسیر فایل اکسل ورودی
StringPtr sampleConvertExcelWorkbookToPDF = srcDir->StringAppend(new String("sampleConvertExcelWorkbookToPDF.xlsx"));

// مسیر خروجی فایل پی دی اف
StringPtr outputConvertExcelWorkbookToPDF = outDir->StringAppend(new String("outputConvertExcelWorkbookToPDF_DirectConversion.pdf"));

// نمونه فایل اکسل را بارگیری کنید.
intrusive_ptr<Aspose::Cells::IWorkbook> workbook = Factory::CreateIWorkbook(sampleConvertExcelWorkbookToPDF);

// سند اکسل را در قالب PDF ذخیره کنید
workbook->Save(outputConvertExcelWorkbookToPDF, SaveFormat_Pdf);

مجوز رایگان دریافت کنید

برای امتحان API بدون محدودیت ارزیابی، می‌توانید یک مجوز موقت رایگان دریافت کنید.

نتیجه

در این مقاله با نحوه تبدیل فایل های اکسل به PDF با استفاده از C++ آشنا شدید. علاوه بر این، نحوه تنظیم سطح انطباق و تاریخ ایجاد فایل PDF تبدیل شده را مشاهده کرده اید. می‌توانید با استفاده از مستندات درباره API بیشتر کاوش کنید.

همچنین ببینید