تنظیم خودکار ردیف ها و ستون ها در اکسل در جاوا

MS Excel ویژگی تنظیم خودکار اندازه سلول ها بر اساس طول محتوای آنها را فراهم می کند. می توانید تنظیم خودکار را برای ارتفاع یک ردیف و عرض یک ستون فعال کنید. هنگام تولید و پردازش صفحات گسترده اکسل به صورت برنامه ای، ممکن است لازم باشد این ویژگی را به صورت پویا فعال کنید. برای دستیابی به آن، این مقاله نحوه تنظیم خودکار ردیف‌ها و ستون‌ها را در فایل‌های اکسل در جاوا نشان می‌دهد. ما صریحاً تنظیم خودکار ارتفاع یک ردیف و عرض ستون را با نمونه کد پوشش خواهیم داد.

Java API برای تنظیم خودکار ردیف ها و ستون ها در اکسل - دانلود رایگان

Aspose.Cells for Java یک API شگفت انگیز و قدرتمند با مجموعه ای غنی از ویژگی ها برای ایجاد و پردازش صفحات گسترده است. شما می توانید ویژگی های اساسی و همچنین پیشرفته را برای تولید فایل های پیچیده Excel به صورت یکپارچه پیاده سازی کنید. ما قصد داریم از این API برای تنظیم خودکار سلول ها در فایل های اکسل استفاده کنیم. می توانید JAR آن را دانلود یا مستقیماً با استفاده از تنظیمات Maven زیر نصب کنید.

مخزن:

<repository>
	<id>AsposeJavaAPI</id>
	<name>Aspose Java API</name>
	<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
</repository>

وابستگی:

<dependency>
	<groupId>com.aspose</groupId>
	<artifactId>aspose-cells</artifactId>
	<version>22.8</version>
</dependency>

تنظیم خودکار ردیف ها در اکسل در جاوا

برای تنظیم خودکار ردیف‌ها در یک کتاب کار اکسل، ابتدا باید به کاربرگ مورد نظر دسترسی داشته باشید و سپس با استفاده از فهرست آنها، تنظیم خودکار ردیف‌ها را فعال کنید. مراحل زیر برای تنظیم خودکار ردیف های اکسل در جاوا آمده است.

نمونه کد زیر نحوه تنظیم خودکار یک ردیف اکسل در جاوا را نشان می دهد.

// فایل اکسل را بارگیری کنید
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// دریافت مرجع کاربرگ با استفاده از نمایه
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// تنظیم خودکار ردیف دوم بر اساس شاخص
worksheet.autoFitRow(1); //Auto-fitting the 2nd row of the worksheet

// فایل اکسل به روز شده را ذخیره کنید
workbook.save("autofit-row.xlsx");

تنظیم خودکار ستون ها در اکسل در جاوا

برازش خودکار ستون ها مستلزم انجام مراحل مشابه در بخش قبل است. تنها تفاوت روشی است که برای تنظیم خودکار عرض ستون فراخوانی می کنید. در زیر مراحل تنظیم خودکار یک ستون در اکسل با استفاده از جاوا آمده است.

نمونه کد زیر نحوه تنظیم خودکار یک ستون در اکسل در جاوا را نشان می دهد.

// فایل اکسل را بارگیری کنید
Workbook workbook = new Workbook("workbook.xlsx");

// دریافت مرجع کاربرگ با استفاده از نمایه
Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(0);

// برازش خودکار اولین ستون بر اساس نمایه
worksheet.autoFitColumn(0); 

// فایل اکسل به روز شده را ذخیره کنید
workbook.save("autofit-column.xlsx");

Java API برای تنظیم خودکار ردیف‌ها و ستون‌های اکسل - مجوز رایگان دریافت کنید

می‌توانید [یک مجوز موقت رایگان] دریافت کنید7 تا ردیف‌ها و ستون‌ها را در فایل‌های اکسل خود بدون محدودیت ارزیابی تنظیم کنید.

نتیجه

در این مقاله با نحوه تنظیم خودکار ردیف ها و ستون ها در فایل های اکسل در جاوا آشنا شده اید. نمونه‌های کد نشان داده‌اند که چگونه می‌توان تنظیم خودکار را برای یک سطر یا ستون خاص با استفاده از فهرست آن به صورت برنامه‌نویسی فعال کرد.

Aspose’ Spreadsheet API برای جاوا را کاوش کنید

برای بررسی سایر ویژگی‌های Aspose.Cells برای جاوا می‌توانید از مستندات دیدن کنید. همچنین، می‌توانید سؤالات یا سؤالات خود را از طریق [فروم 9 ما با ما در میان بگذارید.

همچنین ببینید