تبدیل Excel به PDF در Node.js

صفحات گسترده اکسل معمولا برای ذخیره و تجزیه و تحلیل داده ها در قالب سطر و ستون استفاده می شود. با این حال، در موارد مختلف، باید فایل‌های اکسل را قبل از اشتراک‌گذاری در اینترنت به PDF تبدیل کنید. به منظور خودکار کردن تبدیل اکسل به PDF، این مقاله نحوه تبدیل فایل‌های اکسل به PDF را با استفاده از Node.js به صورت برنامه‌نویسی نشان می‌دهد. علاوه بر این، گزینه های پیشرفته برای سفارشی کردن تبدیل اکسل به PDF نیز مورد بحث قرار گرفته است.

Node.js API تبدیل اکسل به PDF

برای تبدیل فایل‌های اکسل XLSX/XLS به PDF، از Aspose.Cells برای Node.js از طریق جاوا استفاده می‌کنیم. این یک API دستکاری صفحه‌گسترده است که به شما امکان می‌دهد کتاب‌های کار Excel را ایجاد، بخوانید، تغییر دهید و تبدیل کنید. می توانید بسته API را دانلود یا با استفاده از دستور NPM زیر نصب کنید.

> npm install aspose.cells

تبدیل اکسل XLSX به PDF در Node.js

در زیر مراحل تبدیل فایل های اکسل XLSX یا XLS به PDF آمده است.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل یک فایل اکسل XLSX به PDF را نشان می دهد.

// یک کتاب کار را بارگذاری کنید
var workbook = aspose.cells.Workbook("workbook.xlsx");

// تبدیل اکسل به PDF
workbook.save("Excel to PDF.pdf", SaveFormat.PDF);

فایل اکسل

Node.js Excel به PDF

PDF تبدیل شده است

اکسل به PDF

Excel XLSX/XLS به PDF - گزینه های پیشرفته

Aspose.Cells همچنین به شما اجازه می دهد تا با استفاده از گزینه های مختلف، تبدیل Excel به PDF را کنترل کنید. برای مثال، می‌توانید سازگاری PDF، فشرده‌سازی، سبک خطوط شبکه، تعداد صفحات در هر برگ و غیره را تنظیم کنید. برای سفارشی‌سازی تبدیل، API کلاس PdfSaveOptions را ارائه می‌کند.

در زیر مراحل تبدیل فایل اکسل به PDF با گزینه های پیشرفته آورده شده است.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل Excel به PDF را با استفاده از گزینه های پیشرفته نشان می دهد.

// یک کتاب کار را بارگذاری کنید
var workbook = aspose.cells.Workbook("workbook.xlsx");

// گزینه های PDF را ایجاد و تنظیم کنید
pdfOptions = aspose.cells.PdfSaveOptions();
pdfOptions.setCompliance(aspose.cells.PdfCompliance.PDF_A_1_B);

// تبدیل اکسل به PDF
workbook.save("Excel to PDF - Compliance.pdf", pdfOptions);

مجوز API رایگان دریافت کنید

به منظور استفاده از API بدون محدودیت ارزیابی، می توانید [درخواست مجوز موقت رایگان11.

نتیجه

در این مقاله با نحوه تبدیل فایل های اکسل به PDF در اپلیکیشن های Node.js آشنا شده اید. علاوه بر این، نحوه کنترل تبدیل Excel به PDF را با استفاده از گزینه های پیشرفته مشاهده کرده اید. می‌توانید با استفاده از مستندات درباره Node.js Excel API بیشتر کاوش کنید. علاوه بر این، در صورت وجود هرگونه سوال، می توانید از طریق [فروم 13 ما با ما تماس بگیرید.

همچنین ببینید