ایجاد فایل های اکسل در پایتون

Python) در چند سال گذشته به یکی از زبان های برنامه نویسی حاکم تبدیل شده است. سودمندی و محبوبیت پایتون به شدت جامعه علاقه مندان به پایتون را افزایش داده است. از سوی دیگر، اتوماسیون صفحه‌گسترده نگهداری، سازماندهی و بازی با حجم زیادی از داده‌ها را از داخل برنامه‌های وب یا دسکتاپ آسان‌تر کرده است. هدف این مقاله گردآوری پایتون و اتوماسیون صفحه گسترده است تا به شما نشان دهد که چگونه فایل های اکسل XLSX یا XLS را در پایتون ایجاد کنید. علاوه بر این، یاد خواهید گرفت که چگونه داده ها، تصاویر، نمودارها و جداول را به صورت برنامه نویسی با استفاده از پایتون در یک فایل اکسل وارد کنید.

Python API برای ایجاد فایل های اکسل XLS - دانلود رایگان

Aspose.Cells for Python یک API دستکاری صفحه گسترده قدرتمند و در عین حال آسان برای استفاده است که به شما امکان می دهد اتوماسیون صفحه گسترده را در برنامه های خود با استفاده از پایتون پیاده سازی کنید. می توانید فایل های اکسل جدید ایجاد کنید و همچنین اسناد صفحه گسترده موجود را در چند خط کد به روز رسانی و تبدیل کنید. برای ادغام و استفاده از Aspose.Cells برای پایتون از طریق جاوا، دستور pip زیر را اجرا کنید.

pip install aspose-cells

همچنین می‌توانید بسته API را از بخش دانلودها دانلود کنید.

ایجاد فایل های اکسل XLSX در پایتون

بیایید با ایجاد یک فایل اکسل XLSX ساده با استفاده از Aspose.Cells برای پایتون از طریق جاوا شروع کنیم. مراحل زیر برای انجام این کار آمده است:

نمونه کد زیر نحوه ایجاد یک فایل اکسل XLSX با استفاده از پایتون را نشان می دهد.

# یک کتاب کار XLSX جدید ایجاد کنید
wb = Workbook(FileFormatType.XLSX)
# درج مقدار در سلول ها
wb.getWorksheets().get(0).getCells().get("A1").putValue("Hello World!")
# کتاب کار را به صورت فایل xlsx ذخیره کنید
wb.save("workbook.xlsx")

خروجی

ایجاد فایل اکسل با استفاده از پایتون

کد پایتون برای درج داده ها در یک فایل اکسل

در مثال قبلی، شما یک فایل اکسل XLSX جدید از ابتدا ایجاد کرده اید. با این حال، ممکن است موردی وجود داشته باشد که شما نیاز به به روز رسانی محتوای یک فایل اکسل موجود داشته باشید. در این حالت، می توانید فایل اکسل را با ارائه مسیر آن به سازنده Workbook بارگذاری کنید. بقیه روش‌ها برای دسترسی به کاربرگ‌ها و سلول‌ها یکسان باقی می‌مانند.

نمونه کد زیر نحوه به روز رسانی فایل اکسل با استفاده از پایتون را نشان می دهد.

# یک کتاب کار XLSX جدید ایجاد کنید
wb = Workbook("workbook.xlsx")
# درج مقدار در سلول ها
wb.getWorksheets().get(0).getCells().get("A1").putValue("Location")
wb.getWorksheets().get(0).getCells().get("B1").putValue("Person")
wb.getWorksheets().get(0).getCells().get("A2").putValue("Home")
wb.getWorksheets().get(0).getCells().get("B2").putValue("abc")
wb.getWorksheets().get(0).getCells().get("A3").putValue("Office")
wb.getWorksheets().get(0).getCells().get("B3").putValue("xyz")
# کتاب کار را به صورت فایل xlsx ذخیره کنید
wb.save("workbook-updated.xlsx")

خروجی

به روز رسانی فایل اکسل در پایتون

پایتون یک فایل اکسل با تصاویر ایجاد می کند

در هر دو مثال قبلی، نحوه درج یا به روز رسانی متن در سلول های کاربرگ اکسل را مشاهده کرده اید. اکنون بیایید نحوه درج یک تصویر را با استفاده از پایتون در کاربرگ بررسی کنیم.

 • با استفاده از کلاس Workbook یک کتاب کار اکسل جدید ایجاد کنید یا یک کتاب موجود را بارگیری کنید.
 • با استفاده از کلاس Worksheet به کاربرگی که می‌خواهید تصویر را در آن درج کنید، دسترسی پیدا کنید.
 • تصویر را با استفاده از روش Worksheet.getPictures().add(upperLeftRow، upperLeftColumn، fileName) درج کنید.
 • با استفاده از روش Workbook.save(fileName) کتاب کار را به عنوان فایل xlsx. ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه ایجاد یک فایل اکسل و درج تصویر با استفاده از پایتون را نشان می دهد.

# یک کتاب کار XLSX جدید ایجاد کنید
workbook = Workbook(FileFormatType.XLSX)
worksheet = workbook.getWorksheets().get(0)
# یک مقدار رشته را به یک سلول وارد کنید
worksheet.getCells().get("C2").setValue("Image")
# ارتفاع ردیف 4 را تنظیم کنید
worksheet.getCells().setRowHeight(3, 150)
# عرض ستون C را تنظیم کنید
worksheet.getCells().setColumnWidth(3,50)
# یک تصویر به سلول D4 اضافه کنید
index = worksheet.getPictures().add(3, 3, "aspose-cells-for-python.png")
# شی تصویر را دریافت کنید
pic = worksheet.getPictures().get(index)
# فایل اکسل را ذخیره کنید 
workbook.save("workbook_with_image.xlsx")

خروجی

درج تصویر در اکسل با استفاده از پایتون

ایجاد نمودار در اکسل XLS در پایتون

نمودارها در کاربرگ های اکسل برای نمایش بصری داده ها به شکل هیستوگرام، هرم، میله، دونات و غیره استفاده می شوند. Aspose.Cells برای پایتون از طریق جاوا از انواع مختلفی از نمودارها پشتیبانی می کند که [اینجا] فهرست شده اند 16. مراحل زیر برای ایجاد نمودار در یک کاربرگ اکسل آورده شده است.

 • با استفاده از کلاس Workbook یک کتاب کار اکسل جدید ایجاد کنید یا یک کتاب موجود را بارگیری کنید.
 • به کاربرگ مورد نظر دسترسی داشته باشید و مقادیری را در سلول ها اضافه کنید (اگر کاربرگ قبلاً حاوی داده باشد، اختیاری است).
 • مجموعه نمودارها را با استفاده از روش Worksheet.getCharts() دریافت کنید.
 • با استفاده از روش [Worksheet.getCharts().add(type, upperLeftRow, upperLeftColumn, lowerRightRow, lowRightColumn) یک نمودار جدید در مجموعه نمودارها اضافه کنید19.
 • محدوده سلول ها را برای تنظیم NSeries برای نمودار تعریف کنید.
 • فایل Excel .xlsx را با استفاده از روش Workbook.save(fileName) ایجاد کنید.

نمونه کد زیر نحوه تولید نمودار در اکسل XLS با استفاده از پایتون را نشان می دهد.

# یک کتاب کار XLSX جدید ایجاد کنید
workbook = Workbook(FileFormatType.XLSX)
# به دست آوردن مرجع اولین کاربرگ
worksheets = workbook.getWorksheets()
sheet = worksheets.get(0)
# افزودن مقداری نمونه به سلول ها
cells = sheet.getCells()
cell = cells.get("A1")
cell.setValue(50)
cell = cells.get("A2")
cell.setValue(100)
cell = cells.get("A3")
cell.setValue(150)
cell = cells.get("B1")
cell.setValue(4)
cell = cells.get("B2")
cell.setValue(20)
cell = cells.get("B3")
cell.setValue(50)
# دریافت نمودار در کاربرگ
charts = sheet.getCharts()
# اضافه کردن نمودار به کاربرگ
chartIndex = charts.add(ChartType.PYRAMID, 5, 0, 15, 5)
chart = charts.get(chartIndex)
# افزودن NSeries (منبع داده نمودار) به نمودار از "A1"
# سلول به "B3"
serieses = chart.getNSeries()
serieses.add("A1:B3", True)
# فایل اکسل را بنویسید 
workbook.save("workbook_with_chart.xlsx")

خروجی

ایجاد نمودار در اکسل با استفاده از پایتون

جداول محوری اکسل را در پایتون ایجاد کنید

جداول محوری در اکسل برای خلاصه کردن حجم زیادی از داده ها در کاربرگ ها ایجاد می شوند. می توانید محدوده سلول هایی را که در جدول محوری استفاده می شود را مشخص کنید. در زیر مراحل ایجاد یک جدول محوری با استفاده از Aspose.Cells برای پایتون از طریق جاوا آمده است.

 • فایل اکسل را بارگیری کنید یا با استفاده از کلاس Workbook یک فایل جدید ایجاد کنید.
 • درج داده ها در کاربرگ (اختیاری).
 • با استفاده از روش Worksheet.getPivotTables() به جداول محوری دسترسی پیدا کنید.
 • یک جدول محوری جدید با استفاده از روش Worksheet.getPivotTables().add(sourceData, destCellName, tableName) اضافه کنید.
 • سطر، ستون و نواحی داده جدول محوری را پیکربندی کنید.
 • با استفاده از روش Workbook.save(fileName) کتاب کار را به صورت xlsx. ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه ایجاد جدول محوری در اکسل XLSX با استفاده از پایتون را نشان می دهد.

# یک کتاب کار XLSX جدید ایجاد کنید
workbook = Workbook(FileFormatType.XLSX)
# به دست آوردن مرجع کاربرگ جدید اضافه شده
sheetIndex = workbook.getWorksheets().add()
sheet = workbook.getWorksheets().get(sheetIndex)
cells = sheet.getCells()

# تنظیم مقدار سلول ها
cell = cells.get("A1")
cell.setValue("Sport")
cell = cells.get("B1")
cell.setValue("Quarter")
cell = cells.get("C1")
cell.setValue("Sales")

cell = cells.get("A2")
cell.setValue("Golf")
cell = cells.get("A3")
cell.setValue("Golf")
cell = cells.get("A4")
cell.setValue("Tennis")
cell = cells.get("A5")
cell.setValue("Tennis")
cell = cells.get("A6")
cell.setValue("Tennis")
cell = cells.get("A7")
cell.setValue("Tennis")
cell = cells.get("A8")
cell.setValue("Golf")

cell = cells.get("B2")
cell.setValue("Qtr3")
cell = cells.get("B3")
cell.setValue("Qtr4")
cell = cells.get("B4")
cell.setValue("Qtr3")
cell = cells.get("B5")
cell.setValue("Qtr4")
cell = cells.get("B6")
cell.setValue("Qtr3")
cell = cells.get("B7")
cell.setValue("Qtr4")
cell = cells.get("B8")
cell.setValue("Qtr3")

cell = cells.get("C2")
cell.setValue(1500)
cell = cells.get("C3")
cell.setValue(2000)
cell = cells.get("C4")
cell.setValue(600)
cell = cells.get("C5")
cell.setValue(1500)
cell = cells.get("C6")
cell.setValue(4070)
cell = cells.get("C7")
cell.setValue(5000)
cell = cells.get("C8")
cell.setValue(6430)

pivotTables = sheet.getPivotTables()
# اضافه کردن PivotTable به کاربرگ
index = pivotTables.add("=A1:C8", "E3", "PivotTable2")
# دسترسی به نمونه PivotTable جدید اضافه شده
pivotTable = pivotTables.get(index)
# مجموع کل ردیف‌ها نشان داده نمی‌شود.
pivotTable.setRowGrand(False)
# اولین فیلد را به ناحیه ردیف بکشید.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.ROW, 0)
# با کشیدن فیلد دوم به ناحیه ستون.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.COLUMN, 1)
# با کشیدن فیلد سوم به ناحیه داده.
pivotTable.addFieldToArea(PivotFieldType.DATA, 2)

# فایل اکسل را بنویسید 
workbook.save("workbook_with_pivot_table.xlsx")
جدول محوری در اکسل با استفاده از پایتون ایجاد کنید

Python API برای ایجاد فایل‌های اکسل - مجوز رایگان دریافت کنید

یک [مجوز موقت رایگان] دریافت کنید و فایل‌های اکسل را با استفاده از Aspose.Cells برای Python بدون محدودیت ارزیابی ایجاد کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه ایجاد فایل های اکسل از ابتدا با استفاده از پایتون را مشاهده کرده اید. علاوه بر این، یاد گرفته‌اید که چگونه داده‌ها، تصاویر، نمودارها و جداول محوری را به‌صورت برنامه‌ریزی در کاربرگ‌های اکسل وارد کنید. می‌توانید با استفاده از مستندات درباره Python Excel API Aspose اطلاعات بیشتری کسب کنید.

همچنین ببینید

اطلاعات: Aspose سایر APIهای پایتون (به عنوان مثال، Aspose.Slides for Python via.NET برای کار با پاورپوینت و ارائه ها در قالب های دیگر) و ابزارهای آنلاین رایگان برای مشاهده، ویرایش، ادغام و تبدیل اسناد (برای به عنوان مثال، مبدل PPT به JPG).