XER به PDF Java

فایل های XER برای سازماندهی مواد، منابع، وظایف و غیره مربوط به برنامه ریزی پروژه استفاده می شوند. معمولاً برای تبادل داده های مربوط به پروژه های مختلف استفاده می شود. در برخی موارد، ممکن است لازم باشد یک فایل XER را به فرمت PDF تبدیل کنید. بر این اساس، این مقاله نحوه تبدیل XER به PDF در جاوا را مورد بحث قرار می‌دهد.

تبدیل Visio به PDF - پیکربندی Java API

Aspose.Tasks for Java را می توان برای کار با فایل های مدیریت پروژه مانند MPP، XER، و غیره استفاده کرد. به سادگی فایل JAR را از بخش دانلودها دانلود کنید، یا با استفاده از تنظیمات Maven زیر در pom فایل xml برای دسترسی به API از مخزن Aspose:

مخزن:

 <repositories>
  <repository>
    <id>AsposeJavaAPI</id>
    <name>Aspose Java API</name>
    <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
  </repository>
</repositories>

وابستگی:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-tasks</artifactId>
    <version>22.8</version>
    <classifier>jdk17</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

XER را به PDF در جاوا تبدیل کنید

با دنبال کردن مراحل زیر می توانید یک فایل XER را به یک سند PDF تبدیل کنید:

 1. فایل منبع XER را با کلاس Project بارگیری کنید.
 2. فایل XER را با استفاده از روش Save به فرمت PDF صادر کنید.

قطعه کد زیر نحوه تبدیل یک فایل XER را به یک سند PDF در جاوا نشان می دهد:

// فایل ورودی XER را بارگیری کنید
Project project = new Project("test.xer");

// ذخیره فایل PDF خروجی
project.save("XEROutput.pdf", SaveFileFormat.Pdf);

XER را با گزینه های پیشرفته در جاوا به PDF تبدیل کنید

شما می توانید از ویژگی های مختلف برای صادرات XER به یک فایل PDF استفاده کنید. کلاس PdfSaveOptions ویژگی های مختلف را برای تغییر ویژگی های فایل PDF در معرض نمایش می گذارد. مراحل زیر نحوه تبدیل XER به فرمت PDF با گزینه های پیشرفته به صورت برنامه نویسی در جاوا را شرح می دهد:

 1. یک شی کلاس Project را برای بارگیری فایل ورودی XER راه اندازی کنید.
 2. یک شی از شی کلاس PdfSaveOptions ایجاد کنید.
 3. گزینه های مختلف را برای فایل PDF تنظیم کنید.
 4. فایل XER را به فرمت PDF تبدیل کنید.

قطعه کد زیر نحوه تبدیل یک فایل XER به فرمت PDF را با گزینه های پیشرفته به صورت برنامه نویسی در جاوا نشان می دهد:

// فایل ورودی XER را بارگیری کنید
Project project = new Project("test.xer");

// گزینه هایی را برای فایل PDF تنظیم کنید
PdfSaveOptions options = new PdfSaveOptions();
options.setFitContent(true);

// ذخیره فایل PDF خروجی
project.save("XEROutput.pdf", options);

مجوز رایگان دریافت کنید

می‌توانید برای ارزیابی API بدون محدودیت ارزیابی، مجوز موقت رایگان درخواست کنید.

نتیجه

در این مقاله یاد گرفتید که چگونه یک فایل XER را به صورت برنامه نویسی در جاوا به یک سند PDF صادر کنید. علاوه بر این، می‌توانید برای یادگیری سایر ویژگی‌های API از فضای مستندات دیدن کنید. لطفاً در صورت وجود هرگونه نگرانی از طریق [فروم 11 با ما تماس بگیرید.

همچنین ببینید