Visio VSD VSDX به XAML csharp

نمودارهای Visio برای ایجاد تصاویر فنی بر روی بوم آزاد استفاده می شود. در حالی که، XAML یک زبان نشانه گذاری برنامه توسعه پذیر برای ایجاد رابط کاربری است. گاهی اوقات، ممکن است لازم باشد یک فایل Visio را با فرمت VSDX یا VSD به یک فایل XAML تبدیل کنید. این مقاله نحوه تبدیل یک نمودار VSD یا VSDX به یک فایل XAML را به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ شرح می‌دهد.

Visio Drawing to XAML Converter – C# API نصب

Aspose.Diagram for .NET API را می توان برای ایجاد، ویرایش، دستکاری یا تبدیل نقشه های Microsoft Visio در چندین فرمت از جمله VSD و VSDX استفاده کرد. با دانلود فایل DLL آن از بخش Downloads یا با استفاده از دستور نصب NuGet در زیر می‌توانید به سرعت به آن دسترسی پیدا کنید:

PM> Install-Package Aspose.Diagram

تبدیل فایل VSDX به XAML در سی شارپ

با انجام مراحل زیر می توانید نمودار VSDX Visio را به فایل XAML تبدیل کنید:

  1. یک شی از کلاس Diagram را برای بارگذاری نمودار منبع VSDX راه اندازی کنید.
  2. فایل XAML خروجی را با استفاده از روش Save بنویسید.

قطعه کد زیر نحوه تبدیل یک نمودار VSDX به یک فایل XAML به صورت برنامه نویسی در سی شارپ را توضیح می دهد:

// بارگذاری نمودار Visio ورودی
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsdx");

// یک نمونه از کلاس XAMLSaveOptions ایجاد کنید
XAMLSaveOptions options = new XAMLSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFileFormat.Xaml;

// فایل XAML خروجی را ذخیره کنید
diagram.Save("output.xaml", options);

تبدیل یک فایل Visio VSD به XAML در سی شارپ

مراحل زیر فرآیند تبدیل یک فایل Visio VSD به یک فایل XAML را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ توضیح می دهد:

  1. یک شی از کلاس Diagram ایجاد کنید تا فایل VSD ورودی بارگیری شود.
  2. فایل XAML خروجی را با روش Save بنویسید.

قطعه کد زیر نحوه تبدیل نمودار VSD Visio را به یک فایل XAML به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ نشان می‌دهد:

// بارگذاری نمودار Visio ورودی
Diagram diagram = new Diagram("Input.vsd");

// یک نمونه از کلاس XAMLSaveOptions ایجاد کنید
XAMLSaveOptions options = new XAMLSaveOptions();
options.SaveFormat = SaveFileFormat.Xaml;

// فایل XAML خروجی را ذخیره کنید
diagram.Save("output.xaml", options);

مجوز API رایگان دریافت کنید

با دریافت [مجوز موقت رایگان] می‌توانید تمام ویژگی‌های API را با ظرفیت کامل بررسی کنید.

نتیجه

در این مقاله، فرآیند تبدیل یک فایل VSD یا VSDX به یک فایل XAML به صورت برنامه‌نویسی در سی شارپ را درک کرده‌اید. فایل‌های XAML معمولاً برای توصیف عناصر رابط کاربری در برنامه‌های مختلف استفاده می‌شوند. علاوه بر این، می توانید بسیاری از ویژگی های دیگر موجود در API را با مراجعه به مستندات. در صورت وجود هرگونه سوال، می توانید با ما در [فروم 13 تماس بگیرید.

همچنین ببینید

ایجاد فلوچارت به صورت برنامه‌ریزی شده در C#