ایجاد نمودار سازمانی شرکت در پایتون

یک نمودار سازمانی به صورت بصری سلسله مراتب و ساختار یک شرکت، دولت یا سازمان را نشان می‌دهد که اهدافی مانند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را انجام می‌دهد. با استفاده از شکل ها و رابط های مختلف، می توانید انواع مختلفی از نمودارها را طراحی کنید. این مقاله یک راهنمای گام به گام در مورد نحوه ایجاد یک نمودار سازمانی شرکت در پایتون ارائه می دهد، که به شما امکان می دهد ساختار سازمان خود را به طور موثر نشان دهید و ارتباط برقرار کنید.

این مقاله موضوعات زیر را پوشش می دهد:

 1. API سازمانی نمودار ساز پایتون
 2. ایجاد نمودار سازمانی شرکت به سبک CompactTree
 3. ایجاد نمودار سازمانی شرکت به سبک فلوچارت
 4. منابع رایگان

Python Organizational Chart Maker API – دانلود رایگان

برای ایجاد نمودارهای سازمانی شرکت، از Aspose.Diagram for Python استفاده خواهیم کرد. این یک API قدرتمند است که توسعه دهندگان را قادر می سازد تا نمودارهای Visio را به صورت برنامه ریزی شده ایجاد، دستکاری و تبدیل کنند. با Aspose.Diagram برای پایتون، می‌توانید ایجاد و به‌روزرسانی نمودارهای سازمانی را خودکار کنید و آن را به ابزاری ضروری برای برنامه‌های HR، مدیریت و تحلیل کسب‌وکار تبدیل کنید.

لطفاً پکیج را دانلود کنید یا API را از PyPI با استفاده از دستور pip زیر در کنسول نصب کنید:

pip install aspose-diagram-python 

نمودار سازمانی شرکت را به سبک CompactTree ایجاد کنید

با دنبال کردن مراحل زیر می‌توانیم به راحتی نمودار سازمانی شرکت را به سبک CompactTree ایجاد کنیم:

 1. بارگذاری اصلی از هر نمودار، استنسیل یا الگوی موجود.
 2. مقادیر را برای ساخت سلسله مراتب تعریف کنید.
 3. یک نمونه از کلاس Diagram ایجاد کنید.
 4. شکل ها و اتصالات بین گره ها را اضافه کنید.
 5. LayoutOptions را مشخص کرده و LayoutStyle.COMPACTTREE را تنظیم کنید.
 6. نمودار خروجی را با استفاده از روش save() ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه ایجاد نمودار سازمانی شرکت را به سبک CompactTree با استفاده از پایتون نشان می دهد.

# این نمونه کد نحوه ایجاد نمودار سازمانی شرکت را به سبک CompactTree نشان می دهد
import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# بارگذاری اصلی از هر نمودار، استنسیل یا الگوی موجود
visioStencil = "BasicShapes.vss"
rectangleMaster = "Rectangle"
connectorMaster = "Dynamic connector"
pageNumber = 0
width = 1.0
height = 1.0
pinX = 4.25
pinY = 9.5

# مقادیر را برای ساخت سلسله مراتب تعریف کنید
listPos = ["0", "0:0", "0:1", "0:2", "0:3", "0:4", "0:5", "0:6", "0:0:0", "0:0:1", "0:3:0", "0:3:1", "0:3:2", "0:6:0", "0:6:1"]

# یک فرهنگ لغت برای نگاشت نام رشته به شناسه شکل بلند تعریف کنید
shapeIdMap = {}

# یک نمودار جدید ایجاد کنید
diagram = Diagram(visioStencil)
diagram.pages[pageNumber].page_sheet.page_props.page_width.value = 11.0

for orgnode in listPos:
  # یک شکل مستطیل جدید اضافه کنید
  rectangleId = diagram.add_shape(pinX, pinY, width, height, rectangleMaster, pageNumber)
  pinX += 1
  pinY += 1
  # ویژگی های شکل جدید را تنظیم کنید
  shape = diagram.pages[pageNumber].shapes.get_shape(rectangleId)
  shape.text.value.add(Txt(orgnode))
  shape.name = orgnode
  shapeIdMap[orgnode] = rectangleId

# ایجاد ارتباط بین گره ها
for orgName in listPos:
  lastColon = orgName.rfind(':')
  if lastColon > 0:
    parentName = orgName[:lastColon]
    shapeId = shapeIdMap[orgName]
    parentId = shapeIdMap[parentName]
    connector1 = Shape()
    connecter1Id = diagram.add_shape(connector1, connectorMaster, pageNumber)
    diagram.pages[pageNumber].connect_shapes_via_connector(parentId, manipulation.ConnectionPointPlace.RIGHT,
                                shapeId, manipulation.ConnectionPointPlace.LEFT, connecter1Id)

# طرح بندی خودکار نمودار CompactTree
compactTreeOptions = autolayout.LayoutOptions()
compactTreeOptions.layout_style = autolayout.LayoutStyle.COMPACT_TREE
compactTreeOptions.direction = autolayout.LayoutDirection.DOWN_THEN_RIGHT
compactTreeOptions.enlarge_page = False

diagram.pages[pageNumber].layout(compactTreeOptions)

# ذخیره نمودار
diagram.save("CompactTreeChart_out.vsdx", SaveFileFormat.VSDX)
نمودار سازمانی شرکت را به سبک CompactTree با استفاده از پایتون ایجاد کنید

ایجاد نمودار سازمانی به سبک فلوچارت

به همین ترتیب، ما همچنین می‌توانیم با دنبال کردن مراحل ذکر شده در بالا، یک نمودار سازمانی شرکت به سبک فلوچارت ایجاد کنیم. با این حال، ما فقط باید LayoutStyle.FLOWCHART را در مرحله 5 مشخص کنیم.

نمونه کد زیر نحوه ایجاد نمودار سازمانی شرکت را به سبک فلوچارت با استفاده از پایتون نشان می دهد.

# این نمونه کد نحوه ایجاد نمودار سازمانی شرکت را به سبک FlowChart نشان می دهد
import aspose.diagram
from aspose.diagram import *

# بارگذاری اصلی از هر نمودار، استنسیل یا الگوی موجود
visioStencil = "BasicShapes.vss"
rectangleMaster = "Rectangle"
connectorMaster = "Dynamic connector"
pageNumber = 0
width = 1.0
height = 1.0
pinX = 4.25
pinY = 9.5

# مقادیر را برای ساخت سلسله مراتب تعریف کنید
listPos = ["0", "0:0", "0:1", "0:2", "0:3", "0:4", "0:5", "0:6", "0:0:0", "0:0:1", "0:3:0", "0:3:1", "0:3:2", "0:6:0", "0:6:1"]

# یک فرهنگ لغت برای نگاشت نام رشته به شناسه شکل بلند تعریف کنید
shapeIdMap = {}

# یک نمودار جدید ایجاد کنید
diagram = Diagram(visioStencil)

for orgnode in listPos:
  # یک شکل مستطیل جدید اضافه کنید
  rectangleId = diagram.add_shape(pinX, pinY, width, height, rectangleMaster, pageNumber)
  pinX += 1
  pinY += 1
  # ویژگی های شکل جدید را تنظیم کنید
  shape = diagram.pages[pageNumber].shapes.get_shape(rectangleId)
  shape.text.value.add(Txt(orgnode))
  shape.name = orgnode
  shapeIdMap[orgnode] = rectangleId

# ایجاد ارتباط بین گره ها
for orgName in listPos:
  lastColon = orgName.rfind(':')
  if lastColon > 0:
    parentName = orgName[:lastColon]
    shapeId = shapeIdMap[orgName]
    parentId = shapeIdMap[parentName]
    connector1 = Shape()
    connecter1Id = diagram.add_shape(connector1, connectorMaster, pageNumber)
    diagram.pages[pageNumber].connect_shapes_via_connector(parentId, manipulation.ConnectionPointPlace.RIGHT,
                                shapeId, manipulation.ConnectionPointPlace.LEFT, connecter1Id)

# طرح بندی خودکار فلوچارت
flowChartOptions = autolayout.LayoutOptions()
flowChartOptions.layout_style = autolayout.LayoutStyle.FLOW_CHART
flowChartOptions.direction = autolayout.LayoutDirection.TOP_TO_BOTTOM
flowChartOptions.enlarge_page = True

diagram.pages[pageNumber].layout(flowChartOptions)

# ذخیره نمودار
diagram.save("FlowChart_out.vsdx", SaveFileFormat.VSDX)
نمودار سازمانی شرکت را به سبک فلوچارت با استفاده از پایتون ایجاد کنید

مجوز موقت رایگان دریافت کنید

دریافت مجوز رایگان برای ایجاد نمودارهای سازمانی شرکت در Visio بدون محدودیت. از صفحه «مجوز موقت» ما دیدن کنید تا مراحل ساده دریافت مجوز رایگان خود را دریافت کنید و فوراً از API سازنده نمودار سازمانی Python استفاده کنید!

Python Organization Chart Maker – منابع رایگان

علاوه بر ایجاد نمودارهای سازمانی شرکت، می‌توانید درباره ایجاد یا ویرایش نمودارهای سازمانی به صورت برنامه‌ریزی اطلاعات بیشتری کسب کنید و با استفاده از منابع زیر، ویژگی‌های مختلف کتابخانه را بررسی کنید:

نتیجه

در این پست وبلاگ نحوه ایجاد نمودار سازمانی شرکت در پایتون با استفاده از Aspose.Diagram برای پایتون را دیدیم. تنها با چند خط کد، می توانید نموداری با ظاهر حرفه ای ایجاد کنید که ساختار شرکت شما را نشان می دهد. Aspose.Diagram برای پایتون یک ابزار قدرتمند است که می تواند به شما در خودکارسازی فرآیند ایجاد و اصلاح نمودارها کمک کند و آن را به یک کتابخانه ضروری برای هر توسعه دهنده پایتونی که با فایل های Visio کار می کند تبدیل می کند. در صورت وجود هرگونه ابهامی، لطفاً با ما در تالار گفتمان پشتیبانی رایگان تماس بگیرید.

همچنین ببینید