EOT به WOFF یا WOFF2 در جاوا

فونت‌های EOT شکل فشرده‌ای از فونت‌های نوع باز هستند زیرا در صفحات وب جاسازی شده‌اند. در حالی که فونت‌های WOFF فونت‌های فشرده‌شده‌ای هستند که امکان دانلود سریع‌تر محتوای شما را فراهم می‌کنند. در موارد خاص، ممکن است بخواهید یک فایل EOT را به فرمت WOFF یا WOFF2 تبدیل کنید. پس از چنین سناریوهایی، این مقاله نحوه تبدیل EOT به WOFF یا WOFF2 را به صورت برنامه‌نویسی در جاوا پوشش می‌دهد.

 1. تبدیل EOT به WOFF یا WOFF2 - پیکربندی Java API
 2. تبدیل EOT به WOFF در جاوا
 3. تبدیل EOT به WOFF2 در جاوا

تبدیل EOT به WOFF یا WOFF2 - پیکربندی Java API

Aspose.Font for Java برای کار با انواع مختلف [فونت7 توسعه یافته است. می‌توانید با دسترسی به فایل‌های JAR مرجع از بخش دانلودها یا قرار دادن جزئیات زیر در فایل pom.xml برنامه خود، به سرعت API را پیکربندی کنید.

<repository>
  <id>AsposeJavaAPI</id>
  <name>Aspose Java API</name>
  <url>https://releases.aspose.com/java/repo/</url>
</repository> 
<dependency>
  <groupId>com.aspose</groupId>
  <artifactId>aspose-font</artifactId>
  <version>22.10</version>
</dependency>

EOT را به WOFF در جاوا تبدیل کنید

با انجام مراحل زیر می توانیم فونت EOT را به فرمت WOFF یا WOFF2 تبدیل کنیم:

 1. یک شی از کلاس FontDefinition را مقداردهی کنید.
 2. یک شی کلاس Font برای بارگیری فونت منبع ایجاد کنید.
 3. EOT را به فونت WOFF تبدیل کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل EOT به WOFF در جاوا را نشان می دهد.

// فونت EOT را باز کنید
String fontPath = Paths.get(dataDir, "LoraRegular.eot").toString();
com.aspose.font.FontDefinition fontDefinition = new com.aspose.font.FontDefinition(FontType.TTF, new FontFileDefinition(new FileSystemStreamSource(fontPath)));
com.aspose.font.Font font = com.aspose.font.Font.open(fontDefinition);

// تنظیمات خروجی WOFF
String outPath = Paths.get(dataDir, "EotToWoff_out.woff").toString();
final FileOutputStream outStream = new FileOutputStream(outPath);  
try {
    // EOT را به WOFF تبدیل کنید
    font.saveToFormat(outStream, com.aspose.font.FontSavingFormats.WOFF);
  } finally {
        if (outStream != null)
        outStream.close();
  }

EOT را در جاوا به WOFF2 تبدیل کنید

برای تبدیل فایل فونت EOT به WOFF یا WOFF2 باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. یک نمونه از کلاس FontFileDefinition ایجاد کنید.
 2. دسترسی به فایل فونت منبع
 3. با استفاده از روش saveToFormat() فونت EOT را به فرمت WOFF2 تبدیل کنید.

قطعه کد زیر نحوه تبدیل فونت EOT به WOFF2 به صورت برنامه‌نویسی در جاوا را توضیح می‌دهد.

// فونت EOT را باز کنید
String fontPath = Paths.get(dataDir, "LoraRegular.eot").toString();
com.aspose.font.FontDefinition fontDefinition = new com.aspose.font.FontDefinition(com.aspose.font.FontType.TTF, new com.aspose.font.FontFileDefinition(new com.aspose.font.FileSystemStreamSource(fontPath)));
com.aspose.font.Font font = com.aspose.font.Font.open(fontDefinition);

// تنظیمات خروجی WOFF2
String outPath = Paths.get(dataDir, "EotToWoff2_out.woff2").toString();
final FileOutputStream outStream = new FileOutputStream(outPath);  
try {
    // EOT را به WOFF2 تبدیل کنید
    font.saveToFormat(outStream, com.aspose.font.FontSavingFormats.WOFF2);
  } finally {
        if (outStream != null)
        outStream.close();
  }

مجوز رایگان دریافت کنید

با درخواست [مجوز موقت رایگان] می‌توانید API را بدون هیچ گونه محدودیت ارزیابی ارزیابی کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه تبدیل فونت های EOT به WOFF یا WOFF2 را به صورت برنامه نویسی در جاوا یاد گرفتید. علاوه بر این، می‌توانید سایر ویژگی‌های API را در بخش مستندات بیاموزید. در صورت هر گونه نگرانی، لطفاً از طریق [فروم 16 به ما اطلاع دهید.

همچنین ببینید