ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که داده‌های مکانی در قالب CSV داشته باشید و بخواهید آن داده‌ها را از داخل برنامه‌های NET خود بخوانید. برای چنین مواردی، این مقاله به شما آموزش می دهد که چگونه ویژگی ها، نقاط و هندسه های لایه برداری را از فایل های CSV با استفاده از C# بخوانید.

C# API برای خواندن ویژگی‌های لایه برداری، نقاط و هندسه‌ها از فایل‌های CSV

Aspose.GIS for .NET API به شما امکان می دهد با داده های مکانی ذخیره شده در فرمت های فایل مختلف کار کنید. این امکان را برای شما فراهم می کند تا نقشه ها را ارائه دهید و داده های جغرافیایی را بدون نرم افزار اضافی ایجاد کنید، بخوانید و تبدیل کنید. علاوه بر این، API به شما امکان می‌دهد ویژگی‌های لایه برداری، نقاط و هندسه‌ها را از فایل‌های CSV بخوانید. می‌توانید API را از طریق NuGet نصب کنید یا آن را مستقیماً از بخش Downloads دانلود کنید.

PM> Install-Package Aspose.GIS

خواندن ویژگی های لایه برداری از CSV در سی شارپ

مراحل زیر برای خواندن ویژگی‌ها از یک لایه برداری در یک فایل CSV است.

 • فایل CSV را با استفاده از روش Drivers.Csv.OpenLayer(مسیر رشته) بارگیری کنید.
 • ویژگی ها و ویژگی ها را در لایه حلقه بزنید و مقادیر آنها را چاپ کنید.

کد نمونه زیر نحوه خواندن ویژگی ها از یک لایه برداری در یک فایل CSV را با استفاده از C# نشان می دهد.

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "sample.csv"))
{
  // ویژگی های چاپ
  foreach (var attribute in layer.Attributes)
  {
    Console.Write($"'{attribute.Name}' ");
  }
  Console.WriteLine();

  // چاپ سوابق
  foreach (var feature in layer)
  {
    var dump = feature.GetValuesDump();
    foreach (var item in dump)
    {
      Console.Write($"'{item}' ");
    }
    Console.WriteLine();
  }
}

نقاط لایه برداری از CSV در سی شارپ

مراحل زیر برای خواندن نقاط از یک لایه برداری در یک فایل CSV است.

کد نمونه زیر نحوه خواندن نقاط از یک لایه برداری در یک فایل CSV را با استفاده از C# نشان می دهد.

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "geometries.csv",
        new CsvOptions()
        {
          ColumnX = "x",
          ColumnY = "y",
          ColumnZ = "z",
          ColumnM = "m"
        }))
{
  // چاپ هندسه با فرمت wkt
  foreach (var feature in layer)
  {
    Console.Write($"'{feature.Geometry.AsText()}: ");
    Console.WriteLine();
  }
}

خواندن هندسه لایه برداری از CSV در سی شارپ

مراحل زیر برای خواندن هندسه ها از لایه برداری در یک فایل CSV است.

کد نمونه زیر نحوه خواندن هندسه ها از یک لایه برداری در یک فایل CSV را با استفاده از C# نشان می دهد.

using (var layer = Drivers.Csv.OpenLayer(dataDir + "geometries.csv",
        new CsvOptions()
        {
          ColumnWkt = "geom_data"
        }))
{
  // چاپ هندسه با فرمت wkt
  foreach (var feature in layer)
  {
    Console.Write($"'{feature.Geometry.AsText()}: ");
    Console.WriteLine();
  }
}

مجوز رایگان دریافت کنید

برای امتحان API بدون محدودیت ارزیابی، می توانید [یک مجوز موقت رایگان] را دریافت کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه خواندن ویژگی های فایل های CSV با استفاده از سی شارپ را آموختید. علاوه بر این، نحوه خواندن نقاط و هندسه ها از فایل های CSV را با استفاده از Aspose.GIS برای .NET API مشاهده کرده اید. این یک API قدرتمند است که بسیاری از ویژگی های اضافی را برای کار با داده های مکانی فراهم می کند. می‌توانید با مراجعه به مستندات رسمی API را با جزئیات بررسی کنید. در صورت وجود هرگونه سوال، لطفاً با ما در [تالار گفتمان پشتیبانی رایگان16 تماس بگیرید.

همچنین ببینید