EPUB به JPG PNG جاوا

فرمت فایل EPUB برای چاپ کتابهای الکترونیکی، بروشورها، جزوات و غیره رایج است. گاهی اوقات ممکن است لازم باشد فایل EPUB را به تصویری برای نمایش محتوای فایل تبدیل کنید. بنابراین، این مقاله شما را راهنمایی می کند که چگونه یک فایل EPUB را به صورت برنامه نویسی در جاوا به تصویر JPG یا PNG تبدیل کنید.

تبدیل EPUB به تصویر – نصب Java API

Aspose.HTML for Java می تواند برای ایجاد، ویرایش، و دستکاری HTML، MHTML، XPS، EPUB و بسیاری [فرمت های فایل] دیگر استفاده شود. می‌توانید فایل‌های JAR آن را از صفحه نسخه‌های جدید دانلود کنید یا پیکربندی‌های زیر را در فایل pom.xml پروژه خود جای‌گذاری کنید:

مخزن:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

وابستگی:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>21.12</version>
    <classifier>jdk17</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

تبدیل تصویر EPUB به JPG در جاوا

با دنبال کردن مراحل زیر می توانید یک فایل EPUB را به یک تصویر JPG تبدیل کنید:

 1. یک شی از کلاس ImageSaveOptions ایجاد کنید.
 2. اندازه صفحه و فرمت تصویر خروجی را تنظیم کنید.
 3. تصویر JPG خروجی را با روش ConvertEPUB ذخیره کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل یک فایل EPUB به یک تصویر JPG در جاوا را توضیح می دهد:

// مسیری برای فایل EPUB منبع آماده کنید
String sourcePath = "input.epub";

// مسیری را برای ذخیره فایل تبدیل شده آماده کنید 
String outputPath = "output.jpg";

// یک نمونه از ImageSaveOptions ایجاد کنید
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions();
options.setFormat(ImageFormat.Jpeg);
options.setSmoothingMode(SmoothingMode.HighQuality);
options.getPageSetup().setAnyPage(new Page(
  new Size(
Length.fromInches(4),
Length.fromInches(5.5))));

// برای تبدیل تصویر EPUB به JPG، متد ConvertEPUB را فراخوانی کنید
Converter.convertEPUB(sourcePath, options, outputPath);

تبدیل تصویر EPUB به PNG به صورت برنامه نویسی در جاوا

برای تبدیل فایل EPUB به تصویر PNG باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. یک نمونه از کلاس ImageSaveOptions ایجاد کنید.
 2. فرمت تصویر خروجی را به صورت PNG تنظیم کنید.
 3. EPUB را با روش ConvertEPUB به تصویر PNG تبدیل کنید.

نمونه کد زیر نحوه تبدیل یک فایل EPUB به یک تصویر PNG در جاوا را توضیح می دهد:

// مسیری برای فایل EPUB منبع آماده کنید
String sourcePath = "input.epub";

// مسیری را برای ذخیره فایل تبدیل شده آماده کنید 
String outputPath = "output.png";

// یک نمونه از ImageSaveOptions ایجاد کنید
ImageSaveOptions options = new ImageSaveOptions();
options.setFormat(ImageFormat.Png);
options.getPageSetup().getAnyPage().setSize(new Size(500, 500));

// برای تبدیل EPUB به تصویر PNG، متد ConvertEPUB را فراخوانی کنید
Converter.convertEPUB(sourcePath, options, outputPath);

Aspose.HTML را برای Java API کاوش کنید

برای یادگیری سایر ویژگی‌های موجود در API، می‌توانید به فصل‌های مختلف [اسناد11 نگاهی بیندازید.

مجوز رایگان دریافت کنید

برای ارزیابی ویژگی‌های API بدون هیچ محدودیتی، می‌توانید یک مجوز موقت رایگان درخواست کنید.

نتیجه

در این مقاله نحوه تبدیل فایل EPUB به تصویر JPG یا PNG در جاوا را بررسی کرده اید. علاوه بر این، لطفاً در صورت وجود هرگونه سؤال با ما در [فروم 13 تماس بگیرید.

همچنین ببینید

تبدیل HTML به MHT در جاوا