تبدیل HTML به Word DOCX C#

فایل‌های HTML اغلب برای ایجاد، ویرایش یا انتقال اطلاعات زیادی استفاده می‌شوند. به همین ترتیب، فایل های Microsoft Word از جمله DOCX و DOC نیز به دلیل ویژگی های مختلف معروف هستند. شما می توانید فایل های صفحه وب HTML را به فایل های word، DOCX یا DOC در سی شارپ تبدیل کنید. در این مقاله با نحوه تبدیل HTML به Word DOCX DOC در سی شارپ آشنا می شوید. اجازه دهید در اینجا مروری اجمالی از موارد استفاده زیر داشته باشیم:

C# HTML به Word DOCX DOC C# تبدیل – نصب

Aspose.HTML for .NET API از بسیاری از ویژگی‌های ایجاد، دستکاری و تبدیل HTML پشتیبانی می‌کند. یکی از ویژگی های برجسته تبدیل HTML به DOCX/DOC در سی شارپ است. می‌توانید به راحتی API را با دانلود آن از قسمت New Releases پیکربندی کنید، یا با دستور زیر آن را از NuGet نصب کنید:

PM> Install-Package Aspose.Html

تبدیل صفحه وب HTML به Word DOCX/DOC با استفاده از C#

اجازه دهید تبدیل HTML به Word DOCX/DOC C# را از یک مورد استفاده ساده بررسی کنیم. ما یک فایل HTML اولیه ایجاد می کنیم و سپس تبدیل را انجام می دهیم. برای تبدیل HTML به فایل Word (DOCX/DOC) در سی شارپ باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. یک فایل HTML ساده بنویسید
 2. فایل HTML ورودی را بارگیری کنید
 3. شیء DocSaveOptions را مقداردهی کنید
 4. تبدیل صفحه وب HTML به Word DOCX در سی شارپ

کد سی شارپ زیر نحوه تبدیل یک صفحه وب HTML به فایل Word مانند DOCX/DOC را نشان می دهد:

// یک کد HTML آماده کنید و آن را در فایل ذخیره کنید.
var code = @"<span>Hello World!!</span>";
System.IO.File.WriteAllText("document.html", code);

// یک سند HTML را از فایل راه اندازی کنید
using (var document = new HTMLDocument("document.html"))
{
  // DocSaveOptions را راه اندازی کنید 
  var options = new Aspose.Html.Saving.DocSaveOptions();

  // صفحه وب HTML را به DOCX تبدیل کنید
  Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML(document, options, "output.docx");
}

تبدیل HTML به Word در سی شارپ با استفاده از گزینه های پیشرفته در سی شارپ

اجازه دهید یک قدم دیگر جلوتر برویم. می توانید اندازه صفحه، حاشیه ها، رنگ پس زمینه و سایر ویژگی ها را با استفاده از شی DocSaveOptions تغییر دهید. همه این گزینه‌ها به کنترل بیشتر بر نحوه تبدیل فایل‌ها کمک می‌کنند. این می تواند به شما کمک کند بدون توجه به فرمت های فایل اصلی به نیازهای خود برسید. برای تبدیل HTML به DOCX با گزینه های پیشرفته با استفاده از C# باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. فایل HTML ورودی را بارگیری کنید
 2. شیء DocSaveOptions را مقداردهی کنید
 3. اندازه صفحه را به اینچ مشخص کنید
 4. فراخوانی روش ConvertHTML برای تبدیل HTML به Word DOCX در سی شارپ

کد زیر بر اساس مراحل بالا است که نحوه تبدیل HTML به فایل Word DOCX در سی شارپ را نشان می دهد:

// یک کد HTML آماده کنید و آن را در فایل ذخیره کنید
var code = @"<span>Hello World!!</span>";
System.IO.File.WriteAllText("document.html", code);

// A5 را به عنوان اندازه صفحه تنظیم کنید
var options = new Aspose.Html.Saving.DocSaveOptions
{
  PageSetup =
  {
    AnyPage = new Aspose.Html.Drawing.Page()
    {
      Size = new Aspose.Html.Drawing.Size(Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(8.3f), Aspose.Html.Drawing.Length.FromInches(5.8f))
    }
  }
};

// تبدیل سند HTML به DOCX
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML("document.html", options, "output.docx");

نتیجه

در این مقاله، تبدیل HTML به Word DOCX DOC را به صورت برنامه نویسی در سی شارپ بررسی کرده ایم. علاوه بر این، می‌توانید برای تجزیه و تحلیل بیشتر به بخش مستندات یا مرجع API مراجعه کنید. در صورت وجود هرگونه ابهام یا نگرانی، لطفاً با ما در [تالار گفتمان پشتیبانی رایگان12 بنویسید.

همچنین ببینید