تبدیل MD HTML جاوا

Markdown برای ایجاد متن قالب‌بندی شده با نمادهای متن ساده استفاده می‌شود. شما به راحتی می توانید متن را به صورت پررنگ، ایتالیک، زیرخط و سایر انواع قالب بندی قالب بندی کنید. می‌توانید Markdown MD را به HTML و همچنین HTML را به Markdown به صورت برنامه‌نویسی در جاوا تبدیل کنید. بخش های زیر این سناریوهای تبدیل را توضیح می دهند.

تبدیل بین HTML و Markdown - نصب API جاوا

می توانید صفحه وب HTML را با استفاده از جاوا به یک فایل Markdown تبدیل کنید. می‌توانید API Aspose.HTML for Java را با دانلود فایل JAR از بخش Downloads یا با استفاده از تنظیمات Maven زیر در پروژه خود پیکربندی کنید.

مخزن:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

وابستگی:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>21.6</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

تبدیل صفحه وب HTML به Markdown MD به صورت برنامه نویسی در جاوا

با مراحل زیر می توانید صفحه وب HTML را به متن Markdown تبدیل کنید.

 1. فایل HTML ورودی را بارگیری کنید.
 2. شیء MarkdownSaveOptions را مشخص کنید.
 3. روش ConvertHTML را فراخوانی کنید و خروجی فایل Markdown .md را ذخیره کنید.

قطعه کد زیر نحوه تبدیل صفحه وب HTML به Markdown.md در جاوا را نشان می دهد:

// یک کد HTML آماده کنید و آن را در فایل ذخیره کنید.
String code = "<h1>Header 1</h1>" +
      "<h2>Header 2</h2>" +
      "<p>Hello World!!</p>";

FileWriter fw = new FileWriter("document.html");
fw.write(code);
fw.close();

// برای تبدیل HTML به Markdown، متد ConvertHTML را فراخوانی کنید.
Converter.convertHTML(dataDir + "document.html", new MarkdownSaveOptions(), "output.md");

تبدیل فایل Markdown .md به صفحه وب HTML بصورت برنامه نویسی در جاوا

با انجام مراحل زیر می توانید یک فایل Markdown.md را به صفحه وب HTML تبدیل کنید:

 1. فایل Markdown ورودی را بارگیری کنید.
 2. فایل HTML خروجی را با روش ConvertMarkdown ذخیره کنید.

قطعه کد زیر نحوه تبدیل فایل Markdown به صفحه وب HTML در جاوا را توضیح می دهد:

// یک مثال ساده Markdown آماده کنید
String code = "### Hello World" +
      "\r\n" +
      "[visit blogs](https://blog.aspose.com/)";

// یک فایل Markdown ایجاد کنید
FileWriter fw = new FileWriter("input_document.md");
fw.write(code);
fw.close();

// تبدیل Markdown به سند HTML
Converter.convertMarkdown("input_document.md","MarkdownToHTMLoutput.html");

نتیجه

در این مقاله نحوه تبدیل فایل های Markdown به HTML یا صفحه وب HTML به Markdown را به صورت برنامه نویسی در جاوا یاد گرفتید. علاوه بر این، می‌توانید با مراجعه به مستندات سایر ویژگی‌های API را بیاموزید. در صورت هر گونه نگرانی، لطفاً با ما در [فروم] تماس بگیرید.

همچنین ببینید