تبدیل MD Markfonn PDF Image C#

در این مقاله، تبدیل فایل Markdown به PDF، PNG، JPG و سایر فرمت‌های تصویر را به صورت برنامه‌نویسی با استفاده از زبان C# یاد می‌گیریم. فایل‌های MD در وب بسیار رایج هستند و ممکن است متوجه شده باشید که فایل‌های readme نرم‌افزارهای مختلف، و همچنین اسناد، اغلب با فرمت Markdown ایجاد می‌شوند. اجازه دهید نگاهی به سرفصل های زیر بیندازیم:

Markdown (.md) به PDF و تبدیل تصاویر C# – نصب API

برای تبدیل فایل‌های فرمت Markdown به فرمت‌های PDF یا تصویر در سی شارپ، باید Aspose.HTML for .NET API را نصب کنید. می‌توانید API را با دانلود آن از بخش رسمی بخش دانلودها یا از طریق فرمان نصب گالری NuGet پیکربندی کنید، مانند زیر:

PM> Install-Package Aspose.Html

تبدیل Markdown (MD) به PDF در سی شارپ

شما به راحتی می توانید فایل های Markdown (MD) را با استفاده از C# در برنامه های NET خود به PDF تبدیل کنید. برای تبدیل MD به فایل PDF باید مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. یک مثال ساده Markdown آماده کنید یا فایل MD ورودی را بارگیری کنید
 2. روش ConvertMarkdown را فراخوانی کنید
 3. فایل ورودی را به نمونه HTMLDocument تبدیل کنید
 4. فایل PDF خروجی را با استفاده از روش ConvertHTML ذخیره کنید

کد زیر نحوه تبدیل فایل markdown (MD) به PDF با استفاده از سی شارپ را نشان می دهد:

// یک مثال ساده Markdown را آماده کنید
var code = "### Hello World" +
    "\r\n" +
    "[visit applications](https://aspose.com)";
// یک فایل Markdown ایجاد کنید
System.IO.File.WriteAllText(dataDir + "document.md", code);

// تبدیل Markdown به سند HTML
//Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertMarkdown("document.md", "document.html");
HTMLDocument document = Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertMarkdown(dataDir + "document.md");

// برای تبدیل HTML به PDF از متد ConvertHTML استفاده کنید.
Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML(document, new Aspose.Html.Saving.PdfSaveOptions(), dataDir + "output.pdf");

تبدیل Markdown (MD) به PNG یا JPG تصویر در سی شارپ

گاهی اوقات ممکن است نیاز به پیش نمایش یک فایل MD داشته باشید، بنابراین ارائه آن به یک تصویر می تواند مفید باشد. شما می توانید فایل MD را بر اساس نیاز خود به تصویر PNG یا JPG تبدیل کنید. این تبدیل اساساً یک رویکرد دو مرحله‌ای است که در آن ابتدا آن را به فرمت HTML و سپس به تصویر تبدیل می‌کنید:

 1. فایل Markdown (MD) ورودی را ایجاد یا بارگذاری کنید
 2. Markdown را به فرمت HTML واسطه تبدیل کنید
 3. نتایج را به تصویر خروجی PNG یا JPG در سی شارپ ارائه دهید

این مراحل ساده به شما کمک می کند تصویری از فایل MD به عنوان پیش نمایش ایجاد کنید. شما می توانید از تصویر خروجی بیشتر بر اساس مورد استفاده خود استفاده کنید. علاوه بر این، کد زیر نحوه تبدیل فایل Markdown (MD) به تصویر PNG یا JPG در سی شارپ را نشان می دهد:

// یک مثال ساده Markdown آماده کنید
var code = "### Hello World" +
      "\r\n" +
      "[visit applications](https://.aspose.com)";
// یک فایل Markdown ایجاد کنید
System.IO.File.WriteAllText(dataDir + "document.md", code);

// تبدیل Markdown به سند HTML
using (HTMLDocument document = Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertMarkdown(dataDir + "document.md"))
{
  // تبدیل سند HTML به فرمت فایل تصویری PNG
  Aspose.Html.Converters.Converter.ConvertHTML(document, new Aspose.Html.Saving.ImageSaveOptions(Aspose.Html.Rendering.Image.ImageFormat.Png), dataDir + "output.png");
}

نتیجه

به طور خلاصه، تبدیل فایل های Markdown (MD) به PNG، JPG و PDF را با استفاده از C# در برنامه های NET در نظر گرفته ایم. این ویژگی‌ها می‌توانند برنامه‌های شما را در رتبه دوم قرار دهند. علاوه بر این، بسیاری از ویژگی های دیگر توسط API ارائه شده است که می توانید با نگاهی به مستندات محصول آن ها را بررسی کنید. در صورت وجود هرگونه ابهام یا نگرانی، لطفاً با ما در [تالار گفتمان پشتیبانی رایگان12 بنویسید. ما دوست داریم بازخورد شما را داشته باشیم!

همچنین ببینید