HTML به Image Java

HTML اغلب برای نمایش داده ها و اطلاعات در صفحات وب، برنامه های کاربردی وب و پلتفرم های مختلف استفاده می شود. ممکن است لازم باشد HTML را به تصویری مانند JPG، PNG، TIFF، BMP و غیره تبدیل کنید. می‌توانید تبدیل HTML به تصویر را با استفاده از برنامه‌نویسی انجام دهید. Aspose.HTML برای جاوا در برنامه های کاربردی مبتنی بر جاوا. علاوه بر این، API از رندر HTML به تصویر مراقبت می کند و شما نیازی به نگرانی در مورد جزئیات اساسی فرمت های فایل ندارید. به سادگی از تماس های API استفاده کنید و فایل HTML به خوبی ارائه می شود. اجازه دهید تبدیل جاوا HTML به تصویر را با جزئیات بررسی کنیم:

تبدیل HTML به تصویر جاوا – نصب API

Aspose.HTML for Java API از ویرایش، دستکاری و همچنین تبدیل فایل‌های HTML با استفاده از زبان جاوا پشتیبانی می‌کند. می‌توان آن را به راحتی با دانلود از نسخه‌های جدید یا از طریق Aspose Repository با پیکربندی‌های نصب زیر پیکربندی کرد:

مخزن:

 <repositories>
   <repository>
     <id>snapshots</id>
     <name>repo</name>
     <url>http://repository.aspose.com/repo/</url>
   </repository>
</repositories>

وابستگی:

 <dependencies>
  <dependency>
    <groupId>com.aspose</groupId>
    <artifactId>aspose-html</artifactId>
    <version>20.12</version>
    <classifier>jdk16</classifier>
  </dependency>
</dependencies>

تبدیل HTML به JPG تصویر در جاوا

شما به راحتی می توانید فایل های HTML را با چند خط کد به تصویر تبدیل کنید. اجازه دهید با مراحل زیر تبدیل تصویر HTML به JPG را یاد بگیریم:

 1. فایل HTML ورودی را بارگیری کنید
 2. مقداردهی اولیه ImageSaveOptions
 3. تبدیل HTML به خروجی تصویر JPG

قطعه کد زیر نحوه تبدیل HTML به تصویر JPG را با استفاده از کد جاوا نشان می دهد:

// سند HTML ورودی را بارگیری کنید
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument("document.html");
try {
  // ImageSaveOptions را راه اندازی کنید
  com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Jpeg);

  // تبدیل HTML به خروجی تصویر JPG
  com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(document, options, "output.jpg");
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

با استفاده از جاوا، HTML را به تصویر PNG تبدیل کنید

فرمت تصویر PNG یکی دیگر از انواع محبوب تصویر است که اغلب به دلیل برخی ویژگی های تصویر ترجیح داده می شود. به عنوان مثال، یک تصویر PNG از شفافیت در تصویر پشتیبانی می کند. با این مراحل می توانید یک فایل HTML را به تصویر PNG رندر کنید:

 1. فایل HTML ورودی را بارگیری کنید with HTMLDocument class
 2. ImageFormat را به عنوان PNG مشخص کنید
 3. ذخیره تصویر PNG خروجی

کد زیر نحوه تبدیل HTML به تصویر PNG را توضیح می دهد:

// یک سند HTML را از فایل html راه اندازی کنید
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument("document.html");
try {
  // ImageSaveOptions را راه اندازی کنید
  com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Png);

  // HTML را به PNG تبدیل کنید
  com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(document, options, "output.png");
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

تبدیل HTML به تصویر TIFF در جاوا

فرمت فایل تصویری TIFF به دلیل پشتیبانی گسترده تقریباً در تمام محیط های سیستم محبوب است. با چند مرحله ساده می توانید به راحتی HTML را به تصاویر TIFF تبدیل کنید:

 1. برای بارگیری HTML ورودی، HTMLDocument را مقداردهی کنید
 2. ImageFormat.Tiff را برای فرمت خروجی مشخص کنید
 3. ذخیره تصویر TIFF خروجی

کد زیر نحوه تبدیل HTML به تصویر TIFF در زبان جاوا را توضیح می دهد:

// یک سند HTML را از فایل html راه اندازی کنید
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument(dataDir + "document.html");
try {    
  // اندازه صفحه 3000x1000 پیکسل را تنظیم کنید و رنگ پس زمینه را به سبز تغییر دهید
com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Tiff);
com.aspose.html.rendering.PageSetup pageSetup = new com.aspose.html.rendering.PageSetup();
com.aspose.html.drawing.Page anyPage = new com.aspose.html.drawing.Page();
anyPage.setSize(
    new com.aspose.html.drawing.Size(
        com.aspose.html.drawing.Length.fromPixels(3000),
        com.aspose.html.drawing.Length.fromPixels(1000)
    )
);
pageSetup.setAnyPage(anyPage);
options.setPageSetup(pageSetup);

// رنگ پس زمینه را برای تصویر خروجی تنظیم کنید
options.setBackgroundColor(com.aspose.html.drawing.Color.getGreen());

// برای تبدیل «document.html» به تصویر tiff، ConvertHTML را فراخوانی کنید
com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(dataDir + "document.html", options, dataDir + "output.tiff");  
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

تبدیل HTML به تصویر BMP با استفاده از جاوا

با بررسی چندین روش و ویژگی دیگر برای تبدیل HTML به تصویر، اجازه دهید تنظیم اندازه صفحه، رنگ پس‌زمینه و غیره را برای فایل خروجی بررسی کنیم. با استفاده از مراحل زیر می توانید به راحتی HTML را به تصویر BMP با این گزینه های اضافی تبدیل کنید:

 1. فایل HTML ورودی را بارگیری کنید
 2. اندازه و رنگ پس زمینه را برای تصویر خروجی مشخص کنید
 3. ذخیره تصویر TIFF خروجی

کد زیر نحوه تبدیل فایل HTML به تصویر TIFF را با استفاده از جاوا نشان می دهد:

// یک سند HTML را از فایل html راه اندازی کنید
com.aspose.html.HTMLDocument document = new com.aspose.html.HTMLDocument("document.html");
try {
  // ImageSaveOptions را راه اندازی کنید
  com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions options = new com.aspose.html.saving.ImageSaveOptions(com.aspose.html.rendering.image.ImageFormat.Bmp);

  // HTML را به BMP تبدیل کنید
  com.aspose.html.converters.Converter.convertHTML(document, options, "output.bmp");
} finally {
  if (document != null) {
    document.dispose();
  }
}

نتیجه

ما یاد گرفته ایم که چگونه فایل های HTML را با استفاده از جاوا به فرمت های تصویری مختلف از جمله JPG، PNG، TIFF، BMP و غیره تبدیل یا رندر کنیم. می‌توانید کارایی و ویژگی‌های API را با بررسی پروژه نمونه‌ها بیشتر بررسی کنید. این ویژگی های زیادی را برای کار با فایل های HTML به نمایش می گذارد. علاوه بر این، همیشه می توانید در تالار گفتمان پشتیبانی رایگان با ما تماس بگیرید تا در مورد هر یک از نیازها یا نگرانی های خود صحبت کنید.

همچنین ببینید

اطلاعات: با استفاده از مبدل Aspose JPG به PPT یا PNG به PPT، می‌توانید ارائه‌های پاورپوینت را از تصاویر ساده ایجاد کنید.